Keďže ideme v regresnej terapii do minulosti, tak sa často stretávame s otázkami takzvaných minulých životov alebo reinkarnácie.
Hľadajte odpovede aj na svoje otázky v týchto témach v článku na blogu Patrika Balinta

Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
Informácie o pobyte so sebapoznaním a očistou tela cez HLADOVKU hľadajte v pozvánke tu...

Zoznam Regresných terapeutov

Patrik Balint
Základné info:
Profesionálne sa venuje Regresnej terapii od roku 2000. Od roku 2002 pripravuje ďalších regresných terapeutov v dvojročnom výcviku. Pripravuje a prednáša na seminároch, ktoré sa venujú osobnostnému rastu človeka. Venuje sa tiež podpore životaschopnosti a konkurecieschopnosti firiem, projektov a startupov.
Www stránka:
Viac informácií...
Kde a ako sa objednať:
Kliknite pre viac informácií o terapii a objednaní...
Kde pracuje:
Pracuje v Martine
Pohľad na terapeutický proces:
Terapeutický proces vidí ako snahu terapeuta pomôcť klientovi poznať mechanizmy, ktoré používa proti sebe a zároveň mu pomáha, aby ich mohol odložiť. Regresná terapia, ktorú robí a učí je štruktúrovanou metódou centrovanou na klienta, kde je klient vedený, nie tlačený.
V praxi okrem techník regresnej terapie využíva poznanie, že všetko je so všetkým spojené, takže poznanie a riešenie problémov sa môže skrývať aj v tých nejjednoduchších veciach, ktoré sú často veľmi blízko nás.
Vzťah k regresnej terapii:
Od prvej chvíle je to srdcová zaležitosť. :-)
Iné zameranie:
Individuálna predpôrodná príprava
NumerológiaBarbara Nowakova
Základné info:
Regresnej terapii sa venujem od roku 2014, terapii TOP od roku 2015.
Kde pracuje:
Drevárska 8, Poprad
Www stránka:
www.regresnaterapia-poprad.sk
Kde a ako sa objednať:
Telefonicky na čísle 0907 574 978, prípadne mailom barbara.nowakova(zav)gmail.com
Pohľad na terapeutický proces:
Terapia je pre mňa hlbokým, jedinečným a intímnym procesom, ktorý nás vedie naspäť k nám samým. Umožňuje nám prenikať cez nánosy obrany, ktoré sme si počas života vytvorili, no v súčasnosti nám už v ceste prekážajú. Pomáha nám odkladať prostriedky, ktoré používame proti sebe a ktoré nám tým bránia žiť naplnene. Vedie nás späť k nášmu čistému Ja, k našej jedinečnosti, schopnosti milovať, odpúšťať, k našej sile, kreativite. A tak sa môžeme stať takými bytosťami, akými naozaj sme – čistými, milujúcimi, cennými, jedinečnými, schopnými, slobodnými a mocnými.
Vzťah k regresnej terapii:
Regresnej terapii vďačím za veľa. Pomohla mi pochopiť, prečo sa niektoré veci v mojom živote dejú tak, ako sa dejú, dovolila mi pozrieť sa na moje vzťahy a situácie z iného pohľadu, umožnila mi riešiť problémy a to efektívne, bez hodnotení a s ponechaním mojej vlastnej zodpovednosti. Dostala som sa bližšie k sebe, svojmu životu, svojej vlastnej ceste. Vďaka regresnej terapii môžem robiť to, čo ma baví a napĺňa.
Iné zameranie:
V súčasnosti sa venujem iba terapiám.
Viac o Barbare Nowakovej čítajte v jej rozšírenom profileMirka Bárány
Základné info:
Regresnej terapii sa venujem profesionálne od roku 2011. Absolvovala som kompletný výcvik
regresnej terapie, doplnkové semináre a ďalšie kurzy, ktoré ma neustále posúvajú ďalej.
Pri práci s klientmi využívam aj nový druh terapie - Terapiu prítomného okamihu – TOP.

Všetko, čím som si v živote prešla, sa mi dnes vďaka regresnej terapii prepája a plne to využívam aj v terapeutickej praxi.
Kde pracuje:
Košice, Mikovíniho 19, 2. posch.
Www stránka:
www.regresterapia.sk
Kde a ako sa objednať:
telefonicky na čísle 0905 836 337 (po 17.00) email: vipmirka10(zav)gmail.com
Pohľad na terapeutický proces:
Terapeutický proces vnímam ako osobný, intímny a vysoko efektívny proces, v ktorom môže klient zo seba „zhodiť“ celoživotnú ťarchu, záťaž, či problémy. Je to proces, kedy je klientovi venovaná 100% pozornosť zo strany terapeuta a klient si môže dovoliť hovoriť o všetkom, bez zábran a nikdy nie je hodnotený, či súdený. Klienti sú vedení tým najefektívnejším spôsobom, aby sme dosiahli cieľ terapie – vyriešenie problému, či problémov.
Vzťah k regresnej terapii:
Môj vzťah k regresnej terapii je mimoriadne silný, jedinečný, plný úcty, pokory a vďačnosti. Je to sféra, ktorá ma posúva v živote ďalej bez utrpenia, tápaní sa v ťažkostiach či dlhodobých problémoch.
Regresná terapia je mojou každodennou súčasťou a to nielen v terapeutickej praxi.
Práca s klientmi ma hlboko napĺňa a posúva životom.
Iné zameranie:
Terapia prítomného okamihu
Osobný a motivačný koučing
Viac o Mirke Bárány čítajte v jej rozšírenom profile

Vladimír Galba
Základné info:
Regresný terapeut a poradca autopatie.
Kde pracuje:
Trnava, Seredská 209
Www stránka:
www.raterapia.sk
Kde a ako sa objednať:
Mobil: 0905 311379, alebo E-mail: vladiga12(zav)gmail.com
Pohľad na terapeutický proces:
Pri regresnej terapii vzniká medzi klientom a terapeutom určitý vzťah. Aby som klientovi ako terapeut mohol pomôcť, musím si tento terapeutický vzťah vybudovať. Musí byť založený na rešpekte ku klientovej osobnosti, jeho potrebám a klienta prímam takého, aký je.
S rešpektom a úctou prijímam dôveru svojich klientov.
Vzťah k regresnej terapii:
V podvedomí sú uložené všetky emócie, ktoré určujú zdravotný stav, povahu a osud klienta. Regresná terapia svojimi technikami umožňuje klientovi znovu prežitie pocitov z minulosti, dostať ich na vedomú úroveň a tým uvoľniť traumatizujúci stav klienta. V tomto je regresná terapia výnimočná a preto ju veľmi rád používam pri riešení problémov s klientami.
Iné zameranie:
Okrem regresnej terapie praktikujem autopatiu, TOP terapiu orientovanú na prítomnosť, terapiu Cesta a Bemer terapiu.
Viac o Vladimírovi Galbovi čítajte v jeho rozšírenom profileJarka Šromová
Základné info:
Celý profesní život pracuji ve zdravotnictví,regresní terapii se věnuji od roku 2009. U Patrika Balinta jsem následně absolvovala kurz TOP - terapie orientované na přítomnost,která na rozdíl od regresní terapie je nekauzální (neřeší příčinu), ale využívá zrcadlení ,kdy každá situace v blízkém okolí klienta v sobě nese klíč k řešení problému přítomným okamžikem.
Kde pracuje:
Opava
Kde a ako sa objednať:
telefonicky 00420604134053
Pohľad na terapeutický proces:
Terapeutický proces je pro mne příběh,který začíná setkáním s klientem,pojmenováním problému,pokračuje zvolením terapeutické techniky,vedením klienta ke kořenům problému a k pochopení souvislostí,a jeho závěrem je rozloučení s klientem.Je pro mne důležité,aby všechny fáze příběhu byly plnohodnotné a navazující na sebe,a tím byl celý proces naplněný a úplný.
Vzťah k regresnej terapii:
Regresní terapie je mi velmi blízká,protože v sobě obsahuje prvky,které rezonují s mou osobností a mým přístupem k životu - nacházení příčin problémů,hledání souvislostí,převzetí zodpovědnosti za vlastní život,jasná pravidla,ale zároveň prostor pro vlastní tvořivost,respekt k jedinečnosti klienta i vlastní autenticita.
Iné zameranie:
konzultantka předporodní přípravy a průvodkyně k porodu
Viac o Jarke Šromovej čítajte v jej rozšírenom profileMgr. Ana Bažová Grňa
Základné info:
Psychologička
Kde pracuje:
na Slovensku v Banskej Bystrici, v Srbsku - Nový Sad a Belehrad
Kde a ako sa objednať:
Mobil: +421 905 323 937 (po 16h), E-mail:ana.bazova.grnja(zav)gmail.com
Pohľad na terapeutický proces:
Objavovanie a spoznávanie skrytých miest v nás. Vidím to ako proces celoživotný. Je pre mňa neoddeliteľnou súčasťou života, pri ktorom prepájam prácu s telom, dušou a duchom, všetkými prostriedkami ktoré mám k dispozícii na danom mieste, v danom čase s daným človekom. Sám proces sa mení v čase, tak ako sa meníme my sami. Je to pre mňa dobrodružstvo a som v tom rada. Výzvou sú pre mňa komplikované problémy, také ktoré sa na prvý pohľad zdajú neriešiteľné, v tom sa cítim doma.
Vzťah k regresnej terapii:
Regresná terapia mi prišla do cesty v čase keď som ako klasický psychológ po desiatich rokoch praxe prežívala „vyhorenie“. Zapadla do mozaiky mojich doterajších skúseností, prehĺbila môj pohľad na život a dala jasnejší smer mojej práci a môjmu smerovaniu v živote. Dá sa povedať že ma v niečom prebudila, bola impulzom k aktivite. Je neoddeliteľnou súčasťou môjho prístupu ku klientovi.
Iné zameranie:
na telo zameraná psychoterapia, tanečno-pohybová terapia, forenzná psychológia, problematika závislostí, rodinné konštelácie s figúrkami
Viac o Ane Bažovej čítajte v jej rozšírenom profileBohdana Boniatti
Základné info:
V letech 1998 až 2001 jsem byla reprezentantkou ČR ve fitness a má pozornost byla plně upřená na mé tělo. Hlídala jsme si stravu, pitný režim, separaci svalů a vše, co se točilo kolem těla. Po čtyřech letech úspěšného závodění a slávy na českých i světových pódiích mi došlo, že jsem jako antický sochař, tesám do svého těla, abych vyrobila dokonalou sochu nádherných křivek a tvarů, ale pokud ji nevdechnu DUŠI, bude to jen bílý chladný kámen. A tak jsem se začala zabývat různými naukami duše a mysli. Za každou cenu jsem chtěla najít způsob, jak té soše vdechnout duši. Jsem ráda, že na cestě hledání jsem objevila regresní terapie, které mi učarovaly.
www. stránka:
www.bbterapie.cz
Kde pracuje:
Ostrava, Česká republika
Kde a ako sa objednať:
Na tel.čísle 00420732401799, E-mail:boniatti(zav)bbterapie.cz
Pohľad na terapeutický proces:
Klient mě vede svým tmavým lesem svých problémů a já po celou dobu vím, že na konci terapie se nadechne a bude šťastný, že našel cestu ven, a pokud ještě není z toho tmavého lesa venku, pak jistě vidí někde v dáli světýlko a ví, kterým směrem se má vydat. Jsem na závěr každé terapie fascinovaná pohledem na uvolněného a zářícího klienta.
Vzťah k regresnej terapii:
Sama jsem regresní terapii vyhledala, abych řešila své vztahové problémy a problémy na těle. Když jsem pocítila, jak funguje, co se mnou dělá, jak se mé tělo i má mysl harmonizuje, věděla jsem, že je to úžasný nástroj, který bych chtěla mít v rukou a pomáhat tak dalším lidem. A tak začaly roky studií a praxe a posléze mého okouzlení z nádherné proměny klientů, kteří přicházejí na terapie.
Iné zameranie:
TOP terapie přítomného okamžiku
Léčení pomocí energie SHAMBALLA 12D a SHAMBALLA Golden linie 6300
Bezkontaktní léčení Džuny Davitašvili
Viac o Bohdane Boniatti čítajte v jej rozšírenom profileZlatka Straková
Základné info:
Pracujem ako regresná terapeutka a masérka.
Www stránka:
www.zlatica-strakova.sk
Kde pracuje:
Kapitulská 5, Banská Bystrica
Kde a ako sa objednať:
telefonicky na čísle 0908 155031, prípadne mailom na: zlato2(zav)centrum.sk
Pohľad na terapeutický proces:
Terapeutický proces je pre mňa o sprevádzaní klienta na jeho ceste za slobodou a sebapoznaním, kde sa za použitia regresných techník zvedomňuje a rieši to, čo mu spôsobuje problém, aby sa ďalej on sám mohol vedome rozhodovať a konať. Je to ako hľadanie jednotlivých častí skladačky, kde klient na konci môže uvidieť, celý obraz svojho problému, ale hlavne to, ako ovplyvňuje jeho konanie, reakcie, postoje, jeho život.
Vzťah k regresnej terapii:
Veľmi pozitívny. Regresná terapia je pre mňa jedinečný a veľmi účinný nástroj na riešenie rôznych problémov, ale nie len to. Je zároveň nástrojom, ktorý pomáha človeku dostať sa bližšie k sebe, lepšie sa poznať, byť slobodnejší a hlavne žiť vedomejšie a spokojnejšie tu a teraz.
Iné zameranie:
Okrem regresnej terapii sa venujem ešte masážam, ktoré robím veľmi rada a vnímam ich tak isto ako druh terapie. Terapie cez telo.
Viac o Zlatke Strakovej čítajte v jej rozšírenom profileLenka Píchová
Základné info:
Regresní terapii se věnuji od roku 2010, od roku 2014 jsem začala také praktikovat Top terapii.
www. stránka:
www.regresni-top-terapie.cz
Kde pracuje:
MaHu centrum Hostivice, Krátká 1065
Kde a ako sa objednať:
Na tel.čísle +420 602 633 856, E-mail:regreslenka(zav)gmail.com
Pohľad na terapeutický proces:
I když má terapeutický proces svá daná pravidla a zákonitosti, z praxe vím, že se ani jedno setkání s klientem nedá předem naplánovat, nelze se řídit nějakým předem daným scénářem, neboť ten v dané přítomnosti píše sám život. A tak příběh, jehož obsah mi sdělují ti, kteří přišli s vírou v to, že se jim podaří psát další kapitoly své knihy života s větším porozuměním sobě samým, a tím i svému okolí, pouze doplním ilustrací tak, aby kniha nebyla pouze černo-bílá a nechyběly v ní epizody s vedlejšími postavami, neboť i ty hlavnímu hrdinovi pomáhají pochopit, kým vlastně je.
Vzťah k regresnej terapii:
Na regresní terapii se mi líbí její široké možnosti použití, její jasnost, přímost a to, jaký výsledný efekt přináší.
Iné zameranie:
Terapie o přítomnosti, Numerologie
Viac o Lenke Píchovej čítajte v jej rozšírenom profile
Mgr. Janka Dudinská
Základné info:
Súkromná psychologická poradňa
pre jednotlivca, pár a rodinu
Www stránka:
www.amrit.sk
Kde pracuje:
Majstra Pavla 13, 054 01 Levoča, 2. poschodie
Kde a ako sa objednať:
Mobil:   0915 765 068, 0903 603 154, Telefon: 053/451 2479, E-mail dudinska(zav)levonet.sk
Objednávky telefonicky, konzultáciu je potrebné dohodnúť dopredu.
Pohľad na terapeutický proces:
Moje profesionálne zameranie je ovplyvnené záujmom o človeka, o jeho miesto tu na zemi v jeho vlastnom scenári . Je pre mňa výzvou sprevádzať ho v čase, keď požiada o pomoc. Využívam viaceré psychoterapeutické techniky a prístupy, ale vždy prístup zameraný práve naňho, aby mohol porozumieť, čo sa s ním deje, aby sa mohol rozhodnúť, kam chce ďalej kráčať.
Vzťah k regresnej terapii:
Regresná terapia je technikou a súčasne prístupom k človeku. Opiera sa o empatiu, nehodnotenie, akceptovanie človeka takého aký je. Je v nej zdôraznená jedinečnosť nášho ľudského vývoja. Umožňuje pracovať v prítomnosti, ale otvára cestu aj do hlbokej minulosti, do minulých životov. Do toho miesta, kde sú uväznené príčiny a odpovede, prečo tu a teraz nemôžme inak vidieť, cítiť, chápať, prečo sa nám životné situácie opakujú.
Iné zameranie:
Licencia SKP v povolaní psychológ pre odbor poradenská psychológia a pre certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia
Viac o Janke Dudinskej čítajte v jej rozšírenom profile
Mudr. Zlatica Madzinová
Základné info:
Pracujem ako praktický lekár pre dospelých v Košiciach
Kde a ako sa objednať:
Objednať sa môžete na tel.čísle 055 62 502 48, od 7:00 do 13:00hod.
Kde pracuje:
Mlynská 26, Košice
Pohľad na terapeutický proces:
Popri alopatickej medicíne sa venujem aj homeopatickej liečbe a regresným terapiám. Kombináciou týchto spôsobov sa dá efektívne pomôcť klientovi v prípade, že niektorý z týchto spôsobov samostatne nevie dosiahnúť zlepšenie zdravotného stavu a prežívania. Regresnú terapiu vnímam ako najbližšiu možnosť priblížiť sa k duši klienta a pomôcť mu pri tom, čo sa práve rozhodol zvládnuť.
Vzťah k regresnej terapii:
Regresnú terapiu považujem za neoddeliteľnú súčasť liečby pacienta.
Iné zameranie:
Praktický lekár, Homeopatia, Regresná terapia
Viac o Zlatici Madzinovej čítajte v jej rozšírenom profile
Máša Plotěná
Základné info:
Celý život pracuji ve zdravotnictví. Nedostávalo se mi odpovědí na některé otázky, tak jsem je začala hledat. Prvním seznámením s alternativními metodami pro mne byl kurz Modré alfy u Petra Velechovského, obsahující základní techniky meditace, léčbu na dálku, programování a další. Potom následoval základní kurz regresní terapie u Andreje Dragomireckého, zasvěcení do Reiky I. a II. stupně Jitkou Pivoňkovou, pak Univerzita Nové doby Milana Calábka, čtyřletý výcvik regresní terapie u Patrika Balinta a kurz Bio-Touch u lektorky Shahrzad Awyan.
Kde a ako sa objednať:
Objednávejte se nejlépe písemně emailem: mplotena@seznam.cz, nebo SMS a v poslední řadě telefonickou domluvou na čísle 721 589 507 mezi 16-19 hodinou.
Kde pracuje:
Pracuji na adrese Novotného 43, Brno – Černá pole
Pohľad na terapeutický proces:
Na prvním sezení klienta seznámím s metodami, které používám. Během rozhovoru zjistíme problém, přivádějící jej na sezení, a domluvíme se na technice práce. Když klient přichází poprvé, a nemá žádné zkušenosti s regresní terapií, většinou pracujeme tak, že si klient prochází velkou část procesu v duchu sám. Rozhodne-li se pro další spolupráci, pokračujeme náročnějšími technikami.
Vzťah k regresnej terapii:
Regresní terapie je mým hlavním zaměřením. Metodu pokládám za velmi účinnou. Odhaluje základ problémů a odkrývá zájemci vysvětlení jejich vzniku. Řešení si najde každý sám, já mu k tomu jen napomáhám.
Iné zameranie:
Jako doplňkové metody používám klasický Tarot a na fyzické úrovni Bio-Touch. Dříve se tato metoda nazývala léčení biomagnetickým dotykem. Jedná se o metodu lehkého doteku, kdy se konečky prstů lehce dotýkají konkrétních bodů na těle. Bio-Touch lze využít k léčení všech typů zdravotních problémů.
Viac o Máši Plotěnej čítajte v jej rozšírenom profile
Bc. Milada Ragasová
Základné info:
Už niekoľko rokov sa venujem poradenstvu a práci s ľuďmi.  Praxou som prišla k momentu, keď bežne spôsoby riešenia situácii, alebo problémov nestačili. Vtedy som sa začala zaoberať myšlienkou  regresnej terapie. V spojitosti s pomocou prírodných naturálnych produktov, liečením energie reiki a diagnostikou som začala mať výborné výsledky, ktoré sa odrážali na zdraví, ale aj psychike klientov. Regresnou terapiou sa rozšíril obzor a pohľad na rôzne situácie a klient si tiež spracoval svoje postoje a vyriešil vzťahy.
Www stránka:
www.milara.sk
Kde a ako sa objednať:
telefonicky: 0902460414, 0905520365 (najlepšie), mailom : kontakt(zav)milara.sk , skype:  milara 8, vypísaním objednávkového formulára: http://www.milara.sk/objednavky/
Kde pracuje:
Malacky, 1.mája 5 (pri športovej hale Malina zeleny dom)
Pohľad na terapeutický proces:
Terapia prebieha pri plnom vedomí, teda nie v hypnóze. Klient je pohodlne usadený a v miernom meditatívnom stave sa cez asociácie vracia do minulých udalostí. Znova prejdením udalosti a pochopením je veľká pravdepodobnosť vyriešenia problémov v tomto živote, ale aj uvedomenie si vlastnej životnej cesty a zbavenie sa nevhodných modelov správania. Podľa potrieb klienta individuálne, je starostlivo vyberaná technika pre vyriešenie daného problému.
Vzťah k regresnej terapii:
Regresnú terapiu vnímam ako pomoc pri riešení problémov na úrovni psychickej, fyzickej, alebo problémov vo vzťahoch, ale aj vzťahov k rôznym situáciám a javom. Je to spôsob ako si uvedomíme spojitosť medzi psychikou, minulými udalosťami a dôsledky na našom zdraví, či momentálnom vlastnom prežívaní.
Iné zameranie:
• 2014 rekvalifikácia Kouč - terapeut energetickej psychológie a EFT (základy NLP, hypnóza, EFT) akreditované MŠMT ČR, inštitút energetickej psychológie Katajama
• 2013 akreditovaný certifikát participatívne postupy pre lektorov, trénerov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní dospelých /tréning trénerov/
• 2013 akreditovaný certifikát hirudológia - poradenstvo a aplikácia hirudo medicinalis
• 2012 rodinné konštelácie s figúrkami
• 2007-2010 certifikovaný regresný hlbinný terapeut
• 2006-2009 reiki I, reiki II, majster reiki
• 2000-2003 Pedagogická fakulta Mateja Bela , Banská Bystrica, odbor soc. práca
• 1996-2007 zamestnanec štátnej správy
• Od 2006 diagnostika prístrojom quantum medical
• predaj bylinných produktov a doplnkov výživy
• poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
• numerológia
• akreditované kurzy pre poradcov, výcviky a semináre
• maľovanie obrazov
Viac o Milade Ragasovej čítajte v jej rozšírenom profile

Livia Karabelli, OZ eurobeauty
Základné info:
Sama sa stretla po prvý krát s regresnou terapiou v roku 1997, od vtedy prešla stovkami rôznych terapií s rozmanitými prístupmi. Fascinovaná technikou možností pohybovania v čase a priestore , neskôr poznania položila ako základ jej jasnovidectva tzv. Reč svetla s ktorou môze rozprávat prakticky so všetkým a všetkými vrátane interdimenzionálnych stretnuti, či vojsť do sna.
Www stránka:
http://jasnovidkalivia.wixsite.com/online
Kde a ako sa objednať:
telefonicky: 0944 442 863 volať najlepšie po 19:00, mailom : jasnovidkalivia(zav)gmail.com
Kde pracuje:
Školská 22, Chorvátsky grob, 48°13'47.86"N , 17°17'22.81"E
Pohľad na terapeutický proces:
V každej terapii hľadáme príčiny daných problémov, ktoré v terapii nachádzame v procese regresu čiže minulosti a minulých poznaní. V momente pochopenia procesu bloky odchádzajú a tak sa už nemusia prejavovať na podvedomej úrovni nášho súčastného života.
Vzťah k regresnej terapii:
Terapeut je tu pre vás, aby vás technikami terapii doviedol na cestu vášho jedinečného poznania a uvedomenia, pričom každá terapia je výnimočná a individuálna. Tieto zážitky budú jediné vaše a nikoho iného, preto vám ich vo vašom živote už nik nevezme ani nedokáže pozmenit. Vaše uvedomenie bude stat na čele životného poznania. Budete fascinovaný vnútorným svetom, ktoré nám naše podvedomie ponúka, pričom tomu stačí venovať rozmedzie niekoľkých hodín.
Iné zameranie:
V súčastnosti známa ako Jasnovidka Livia, aktívne sa venuje rozboru aury, meraniu energie čakier a silových polí, venuje sa aj vešteniu s krištálovej gule a s Rohrig tarotu.
Čakrovým balancerom nastavuje prúdenia energie v cakrách. Metapsychické nástroje používa na očistenie jemnohmotného tela, čistenie priestoru, naladenie na frekvenciu Ohm.


Jarka Šromová

vizitka.jpg
Celý profesní život pracuji ve zdravotnictví,regresní terapii se věnuji od roku 2009. čítaj viac...

Mgr. Ana Bažová Grňa

Ana.jpg
Mgr. Ana Bažová Grňa - psychologička čítaj viac...

Bohdana Boniatti

bohda.jpg
Jsem ráda, že na cestě hledání jsem objevila regresní terapie, které mi učarovaly. čítaj viac...

Zlatka Straková

zlatka.jpg
Pracujem ako regresná terapeutka a masérka. čítaj viac...

Lenka Píchová

lenka.jpg
Regresní terapii se věnuji od roku 2010, od roku 2014 jsem začala také praktikovat Top terapii. čítaj viac...

Mgr. Dudinská Janka

AMRIT-RG 004.jpg
Psychologička a psychoterapeutka s licenciou SKP, certifikátom EAP a certifikátom RT čítaj viac...

Máša Plotěná

MasaPlotena.jpg
Celý život pracuji ve zdravotnictví. Nedostávalo se mi odpovědí na některé otázky, tak jsem je začala hledat. čítaj viac...

Milada Ragasová

Miladaragasova.jpg
Už niekoľko rokov sa venujem poradenstvu a práci s ľuďmi.  Praxou som prišla k momentu, keď bežne spôsoby riešenia situácii, alebo problémov nestačili. Vtedy som sa začala zaoberať myšlienkou  regresnej terapie. čítaj viac...

Mudr. Zlatica Madzinová

Zlatka_Madzinova2.jpg
Pracujem ako praktický lekár pre dospelých v Košiciach. Popri alopatickej medicíne sa venujem aj homeopatickej liečbe a regresným terapiám. čítaj viac...

Barbara Nowakova

Barbara.jpg
Barbara Nowakova - Regresnej terapii sa venujem od roku 2014, terapii TOP od roku 2015. čítaj viac...

Mirka Bárány

Mirka.jpg
Regresný terapeut Mirka Bárány a jej rozšírený profil čítaj viac...

Vladimír Galba

vlado.jpg
Regresný terapeut Vladirmír Galba a jeho rozšíroený profil čítaj viac...