Keďže ideme v regresnej terapii do minulosti, tak sa často stretávame s otázkami takzvaných minulých životov alebo reinkarnácie.
Hľadajte odpovede aj na svoje otázky v týchto témach v článku na blogu Patrika Balinta
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Predpôrodná príprava
Téma individuálnej predpôdornej prípravy súvisí s teóriou a hlavne praxou regresnej terapie.

Sebapoznanie s hladovkou9-dňový hladovkový pobyt je rozdelený na tri časti.
Príprava na hladovku, Hladovka (7 dní) a sebapoznanie, Príprava na jedlo

Príprava na hladovku (piatok, sobota) – šťavy a teoretická príprava
Časť hladovanie a sebapoznanie (nedeľa až sobota) – 7 dní rozdelených na 7 častí života
Príprava na jedlo (nedeľa) – prípravné a rozbehové jedlo a teoretická príprava na jedlo

Lektor
Patrik Balint – hladovka, sebapoznanie, tématické konštalácie
(skúsenosti s krátkymi hladovka až po 21-dňovú a hladovanie so skupinou - 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Miesto: Hotel Gader, Blatnica

Dátum: 29.4.-8.5.2016

Cena: 350euro
(v cene ubytovanie, prednášky, arteterapia-lektor, filtrovaná voda, saunovanie, rozbehová strava na začiatku - surové šťavy a konci hladovania rozbehové jedlo)

Program
Tématický program a náplň je každý deň od 7:00 do 21:00. Prvý deň od 18:00 do 21:00 a posledný od 8:00 do 14:00.
Ku každému dňu cvičenia k preberaným témam. Každý večer tématické konštalácie.
Využovanie rôznych arteterepautických činností a cvičení

Témy
Piatok a Sobota
Teória a prax hladovania
Anabióza – opak života – tréning životnej sily, Acidóza – fyzické telo, Autolýza - rozpúšťanie tkaniva organizmu
Príprava na najbližších 7 dní

Nedeľa
Počatie a príchod na svet – zoznámenie sa s hmotou

Pondelok
Pôrod – zoznámenie sa so životom

Utorok
Ranné detstvo – čo sa nás najviac dotýka

Streda
Detstvo – duchovný rozvoj

Štvrtok
Puberta – potvrdenie

Piatok
Dospelosť – precitnutie

Sobota
Smrť ega – vyvrcholenie

Nedeľa
Teória a prax prechodu na jedlo

Pobyt končí v nedeľu o 14:00

Na pobyt s hladovkou robím výber z uchádzačov na základe vyplnenia dotazníka vrátane osobného pohovoru.

O hladovaní a pobyte so sebapoznaním čítajte viac v článku...