Rod
Téma "Pozornosť v Rode" je častou témou v terapeutickom procese. V článku na blogu Patrika Balinta si môžete o tejto téme prečítať viac.
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Empat
V novembri 2009 prebehlo prvé stretnutie Empatov na Slovensku. K dispozícii je nahrávka prednášok a celého seminára. Viac informácií o objednávke nahrávky...

Termíny

14.9.-16.9.2018 TOP III
(paitok od 18:00, do nedele 15:00, kurz 150 eur, 50 eur ubytovanie a strava - Gaderská dolina)

20.9.-23.9.2018 Pokračovaní IV kurz - Detstvo
(štvrtok od 9:00, do nedele 13:00, kurz 180 eur, 75 eur ubytovanie a strava - Gaderská dolina)

25.9.-30.9.2018 Základny kurz Regresnej terapie Srbsko
(utorok od 16:00, do nedele 12:00, kurz 230 eur, 150 eur ubytovanie a strava - Subotica)

23.11.-25.11.2018 TOP IV
(piatok od 18:00, do nedele 15:00, kurz 150 eur, 50 eur ubytovanie a strava - Gaderská dolina)

29.11.-2.12.2018 Pokračovaní V kurz - Osobnostná vzťahová terapia
(štvrtok od 9:00, do nedele 12:00, kurz 180 eur, 90 eur ubytovanie a strava - Srbsko)

6.12.-9.12.2018 Pokračovaní I kurz - Prenatálna terapia
(štvrtok od 9:00, do nedele 12:00, kurz 190 eur, 90 eur ubytovanie a strava - Srbsko)

14.12.-16.12.2018 Božské inkarnácie - potrebný aspoň pokračovací kurz III
(piatok od 18:00, do nedele 12:00, kurz 150 eur, 60 eur ubytovanie a strava - Srbsko)


Prednášky

Lektor
Patrik Balint

Ak máte o štúdium záujem, rezervovať si miesto na kurze alebo seminári, môžete mailom na patrik(zav)regresnaterapia.sk alebo na telefónnom čísle 0905620354
Kurzy a semináre sa konajú v Gaderskej doline www.gaderskadolina.sk Blatnica dedinka pri Martine
a v Čeladné, hotel Zámeček, www.hotelzamecek.cz

Pre lepšie nájdenie ubytovania v Gaderskej doline píšem GPS súradnice: 48°56'4.45"N 18°56'9.76"E