Keďže ideme v regresnej terapii do minulosti, tak sa často stretávame s otázkami takzvaných minulých životov alebo reinkarnácie.
Hľadajte odpovede aj na svoje otázky v týchto témach v článku na blogu Patrika Balinta
Regresná terapia on Facebook
Empat
V novembri 2009 prebehlo prvé stretnutie Empatov na Slovensku. K dispozícii je nahrávka prednášok a celého seminára. Viac informácií o objednávke nahrávky...

Štúdium a aktivity


Existuje profesia, kde sa je možné za jeden život stretnúť s tisíckami životných príbehov - je to profesia psychoterapeuta. V profesii regresného terapeuta sa dokonca môžeme stretnúť s niekoľkými životnými príbehmi u jedného klienta v jednom sedení.
Pre všetkých, ktorí sa chcú pozrieť do svojho vnútra a do vnútra regresnej terapie aj zo stoličky terapeuta, je pripravený dvojročný výcvik a pridružené semináre.

Základný kurz je úvodným kurzom k dvojročnému terapeutickému výcviku regresnej psychoterapie.
Výcvik je výukový s dôrazom na osobnostný rozvoj. Určený pre tých, ktorí chcú pracovať na sebe, prípadne aj s touto prácou pomáhať iným. Celý výcvik je ukončený certifikátom (podmienkou je absolvovanie všetkých kurzov a seminárov výcviku a napísanie práce v rozsahu 30 strán na nejakú tému teórie alebo praxe regresnej terapie, alebo odprednášanie dvoch prednášok pre laickú a odbornú verejnosť na tému teória alebo prax regresnej terapie).

Výcvik je rozdelený na kurzy a semináre :
Základný kurz - Základná technika (7 dní)
Pokračovací I kurz - Prenatálna technika (4 dni)
Pokračovací II kurz - Technika práce na diaľku (4 dni)
Pokračovací III kurz - Vzťahová technika (7 dní)
Pokračovací IV kurz Detstvo - technika "Hľadanie seba v detstve" (4 dni)
Pokračovací V kurz - Archetypálna vzťahová technika (4 dni)
Pokračovací VI kurz - Technika profiling a ďalšie (5 dní)

Seminár kazuistiky 1-2x ročne (1 deň)
Seminár Vzťah so sebou - pre absolventov pokračovacieho III kurzu (1 deň)
Seminár Rakovina, vírusy, genetické a mentálne poruchy (1 deň)
Seminár Mužsko-ženský princíp (1 deň)

Doplnkové kurzy(nepovinné pre certifikát):
Kurz numerológie I (2 dni)
Kurz numerológie II (2 dni)
Výcvik konzultanta predpôrodnej prípravy (6x3dni)
Seminár Mapa života - pre absolventov pokračovacieho I kurzu (4 dni)
Seminár Minitechniky - pre absolventov pokračovacieho IV kurzu Detstvo (4 dni)