Keďže ideme v regresnej terapii do minulosti, tak sa často stretávame s otázkami takzvaných minulých životov alebo reinkarnácie.
Hľadajte odpovede aj na svoje otázky v týchto témach v článku na blogu Patrika Balinta
Hladovka
Objednať na terapiu sa môžete telefonicky na 0905620354 najlepšie v pracovný deň po 19:00. Viac informácií o terapeutickom sedení a podmienky...
Numerologický výklad
Nadhľad nad životným príbehom môže sprostredkovať aj numerológia. Nahrávku s numerologickým výkladom si môžete objednať tu...

Kurz Vzťahová terapia

Cieľ pokračovacieho kurzu Vzťahová terapia
Opakovanie a prehĺbenie teórie regresnej terapie, postupy riešení prípadov v terapeutickej praxi – ďalšie techniky, vzťahová psychológia, terapeutická línia z vesmírneho hľadiska a cesty duše, precvičenie nadobudnutých vedomostí, objasnenie teórie a praxe vzťahovej terapie – riešenie problémov, riešenie prípadov v oblasti duchovnej pomoci a ochrany

Trvanie kurzu
7 dní

Podmienky
Absolvovanie pokračovacieho kurz Prenatálna terapia a Práca na diaľku

Lektor
Patrik Balint

Kurzovné a materiály SR
230 euro
(plus 126 euro ubytovanie a plná penzia – vegetariánska strava)


Maximálny počet učastníkov pokračovacieho kurzu Vzťahová terapia je 24, spolu s možnou účasťou absolventov 30. Absolventi zaplatia polovicu

Program kurzu
Piatok
Príchod a prezentácia od 16:00 do 18:00
Zoznámenie
Úvodné slová k programu pokračovacieho III kurzu
Sobota
Opakovanie teórie
Teória vzťahov
Terapeutická prax
Riešenie prípadov
- Vzťahové problémy, Vzťahová psychológia
- Cesta duše
- Problémy prekračujúce hranice niekoľkých životov
Cvičenia a meditácie k preberanej téme

Nedeľa
Prax riešenia prípadov v terapeutickej praxi, Vzťahová technika

Pondelok
Teória a prax vzťahovej terapie, Duchovná pomoc a ochrana

Utorok - Piatok
Prax regresnej psychoterapie, Precvičenie nadobudnutých vedomostí
Ďalšie prednášané témy :
Mechanizmy utrpenia a riešenia problémov, Princípy urieknutia a prekliatia..
Minulosť Zeme a Vesmíru, Atlantída, Staroveký Egypt..
Cvičenia a meditácie k preberaným témam
Kurz končí obedom v piatok, odchod je plánovaný v popoludňajších hodinách


Miesto
Gaderská dolina www.gaderskadolina.sk Blatnica dedinka pri Martine.

Pre lepšie nájdenie ubytovania v Gaderskej doline píšem GPS súradnice: 48°56'4.45"N 18°56'9.76"E