Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Predpôrodná príprava
Téma individuálnej predpôdornej prípravy súvisí s teóriou a hlavne praxou regresnej terapie.

Kurz Detstvo

Cieľ pokračovacieho kurzu Detstvo
Prehlbenie znalostí o vývinovej psychológii, teória a prax terapie Detstvo s podtitulom "Hľadanie seba v detstve", vzorové prípady, prax

Trvanie kurzu
4 dni

Podmienky
Absolvovanie aspoň pokračovacieho kuzu Vzťahová terapia

Lektor
Patrik Balint

Kurzovné a materiály SR
170 euro
(plus 58 euro ubytovanie a plná penzia - vegetariánska strava)

Maximálny počet účastníkov pokračovacieho I kurzu je 24, spolu s možnou účasťou absolventov 30. Absolventi zaplatia polovicu

Program kurzu
Štvrtok
Príchod a prezentácia od 9:00
Úvodné slová k programu pokračovacieho kurzu
Opakovanie teórie
Vývinová psychológia
Teória a prax terapie Detstvo

Piatok
- prax

Sobota
- prax

Nedeľa
Opakovanie a prípady v praxi, Precvičenie nadobudnutých vedomostí
Kurz končí obedom v nedeľu

Miesto
Gaderská dolina www.gaderskadolina.sk Blatnica dedinka pri Martine.

Pre lepšie nájdenie ubytovania v Gaderskej doline píšem GPS súradnice: 48°56'4.45"N 18°56'9.76"E