V novom systéme stránok regresnej terapie užívajte viac informácií a prehľadnosti. Budem rád, za každý podnet na zlepšenie. Kliknite pre písanie spätnej väzby... Patrik Balint.
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Informácie o pobyte so sebapoznaním a očistou tela cez HLADOVKU hľadajte v pozvánke tu...

Videá - Patrik Balint

Patrik Balint - Cyklus ženy - otázky a odpovede
Patrik Balint - Dieťa od prenatálnho obdobia
Patrik Balint - Svet ako veľká rodina
Cyklus rozhovorov o regresnej terapii s Ajkou Stunkel