Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
Hladovka
Objednať na terapiu sa môžete telefonicky na 0905620354 najlepšie v pracovný deň po 19:00. Viac informácií o terapeutickom sedení a podmienky...
Empat
V novembri 2009 prebehlo prvé stretnutie Empatov na Slovensku. K dispozícii je nahrávka prednášok a celého seminára. Viac informácií o objednávke nahrávky...

Objednať na terapiu

Objednať sa môžete na

0905620354 najlepšie po 19:00 v pracovných dňoch. Terapeut Patrik Balint, Kuzmányho 36, Hasičský dom, druhé poschodie, Martin GPS: 49°4'5.64"N 18°55'7"E, pre tých čo prichádzajú autom je možné zaparkovať vo dvore komplexu Hasičského domu
Riešenie problémov :

Jedno sedenie stojí 40 euro - pre absolventov vo výcviku 35 euro -platí iba pre terapie v Martine.

Terapie cez skype 45 euro. Terapiu cez skype je možné absolvovať až po prvom osobnom stretnutí.

Trvanie sedenia 1 až 3 hodiny. Pri prvom sedení treba rátať s 2 až 3 hod.

Príprava matky, otca a dieťaťa na pôrod a život:

Jedno sedenie stojí 30 euro / 1200 czk v ČR. Trvanie do 2 hodín. Príprava cez skype 35 euro.
Príprava je rozdelená na päť sedení
Prvé sedenie : 4 mesiac tehotenstva - spojenie s dieťatkom a prenatálnym obdobím, základné informácie o pôrode
Druhé sedenie : 5 mesiac tehotenstva - psychická príprava matky a otca na príchod dieťatka, anatómia pôrodu
Tretie sedenie : 6 mesiac tehotenstva - rola a úlohy matky, otca a dieťaťa pri pôrode
Štvrté sedenie : 7 mesiac tehotenstva - príprava na popôrodné obdobie
Piate sedenie : pol roka po pôrode pre spätnú väzbu a využitie informácií prenatálneho obdobia a pôrodu pre výchovu a život

Poradenstvo pre firmy, startup-y a projekty

Celý svoj profesný život skúmam a analyzujem ľudskú psychiku na rôznych úrovniach. Z tejto praxe vychádza presvedčenie, že úspešný projekt vždy reflektuje základné pravidlá fungovania psychiky, dokonca sa v ňom odrážajú.
Ponúkam:
Krízovú analýzu tesne pred strategickým rozhodnutím.
Analýzu silných a slabých stránok projektu alebo firmy.
Analýzu cielenia a potenciálu projektu alebo firmy.
Analýza koncepcie a jej udržiavanie na všetkých úrovniach projektu alebo firmy.
Analýzu možných reakcií podvedomej úrovne klientov alebo spotrebiteľov projektu alebo firmy.
Analýzu možných reakcií podvedomej úrovne investorov na projekt alebo firmu.
Prínos nadhľadu a rozšírenia hraníc potenciálu projektu alebo firmy.

Cena poradenstva 45 eur/hodina. Ideálne je osobné stretnutie u mňa v Martine. Po dohode je možné sa stretnúť v prostredí klienta. V takom prípade sa k cene pripočítavajú priame náklady na cestu plus jedna hodina práce naviac. Pri užšej a dlhšej spolupráci sa cena vypočítava dohodou.
Analýzu a poradenstvo je tiež možné po dohode robiť cez telefón, skype, facetime alebo mail.

Ponúkam tiež 20 minút hovorenej analýzy potenciálu projektu alebo firmy, ktorá zahrňa silné a slabé stránky. Rozbor vychádza z verejných informácií, ak také existujú. Prípadne analýza po vyžiadaní základných informácií. Nevyžaduje sa osobné stretnutie. Cena 40 eur. Ak s analýzou nebudete spokojný, považujem to za reklamáciu s návratom celej sumy na váš účet.
Objednávku prosím zašlite na patrik(zav)regresnaterapia.sk Analýzu zasielam najneskôr do 10 pracovných dní po zaslaní peňazí na účet.
Úhrada je realizovaná cez účet: 4007646611/7500 ČSOB, Patrik Balint, ako variabilný symbol uvádzajte prosím vaše telefónne číslo, ktoré tiež uveďte v objednávke spolu s fakturačnými údajmi. Slúži len ako identifikácia. Mail ani telefónne číslo nebudú inak ďalej používané.
V podnikateľskom poradenstve si môžete úžívať diskrétnosti na úrovni terapeutickej praxe.
Viac informácií o podnikateľskom poradenstve...


Zväčšiť mapu

Link na mapu