Keďže ideme v regresnej terapii do minulosti, tak sa často stretávame s otázkami takzvaných minulých životov alebo reinkarnácie.
Hľadajte odpovede aj na svoje otázky v týchto témach v článku na blogu Patrika Balinta

Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
Informácie o pobyte so sebapoznaním a očistou tela cez HLADOVKU hľadajte v pozvánke tu...

Osnovni kurs iz regresoterapije

Osnovni kurs iz nehipnotičke regresoterapije je uvodni kurs u dvogodišnjoj obuci iz regresoterapije. Trening je obuka usmerena na lični razvoj. Namenjen onima koji žele da rade na sebi i da eventualno ovim radom pomognu drugima.

Termin: 17. oktobar - 22. oktobar 2017 (5 dana, od utorka uveče u 18 sati do nedelje u podne)
Mesto: dodatno ćemo informisati.... (otprilike između Novog Sada i Subotice)

Predavač: Patrik Balint iz Slovačke (http://regresoterapijausrbiji.blogspot.sk; FB – Regresoterapija u Srbiji)

Cena je 335€: 180€ za kurs plus 155€ za smeštaj sa punim pansionom (vegetarijanska hrana)
Maksimalan broj učasnika 22.

Cilj osnovnog kursa:
Objašnjenje principa i postupaka u rešavanju slučajeva u teoriji i praksi regresne psihoterapije, usvajanje osnovnih terapijskih poznavanja i primena znanja kroz praktične vežbe, sigurnost u terapijii u pružanju pomoći sebi i drugima, upoznavanje problematike duhovne pomoći i zaštite.
Naglasak obuke je na razvoju duše i ličnosti.

Pružanje informacija o funkcionisanju psihe i ličnosti, sa stanovišta teorije i prakse regresoterapije.
Usvajanje tehnika regresoterapije na osnovu asocijativnog prisećanja.
Odgovor na pitanja:
- Zašto imamo probleme i kako se oni mogu rešavati ?
- Zašto i kako funkcioniše regresoterapija nehipnotičkom metodom ?

Program kursa:

utorak:
Dolazak i prezentacija od 16:00 do18:00
Večera u 19:00
Upoznavanje
Uvodne reči o regresoterapiji
sreda:
Teorija ličnosti, teorija psihe–povezivanje sa regresoterapijom
Vežbe i diskusije na pomenute teme
četvrtak:
Obuka u teoriji i praksi regresoterapije
Pravila, dinamika i problematika terapijskog procesa, Odnos terapeut-klijent, teorija i praksa, osnovne tehnike regresoterapije
Vežbe i diskusije na obrađene teme
petak-nedelja:
Praksa regresoterapije od 9:00 do 12:00, od 14:00 do 18:00,19:00 do 21:00
Sledeće teme na predavanjima:
Kako i sa kim počinjati terapiju – terapijska praksa, pomoć sebi i drugima,
Duhovna bića, duhovna pomoć i zaštita, Anđeli i Arhanđeli
Uvodno predavanje ? predstojećim blokovima regresoterapije
Vežbe i meditacije uz obrađene teme
Kurs se zavšava ručkom u nedelju.

Prijavljivanje na ana.bazova.grnja@gmail.com

Prijavu smatramo važećom tek posle uplate akontacije u iznosu od 6000 din, na račun 285222504000043524
Sberbank. Svrha uplate: za kurs regresoterapije. Nakon uplate, molimo Vas da nas obavestite putem e-maila.