V novom systéme stránok regresnej terapie užívajte viac informácií a prehľadnosti. Budem rád, za každý podnet na zlepšenie. Kliknite pre písanie spätnej väzby... Patrik Balint.
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Vniknúť do problematiky sebapozania, pomáhacích profesií a psychoterapie? Čítajte viac v informáciách o výcviku a štúdiu...

Archetypálna vzťahová terapia

Archetyp je nezávislá stavebná štruktúra reality bez špecifického obsahu. Archetyp je základná matrica, do ktorej sa všetko v realite má snahu vtesnať.

Archetypálna vzťahová technika rieši vzťahové problémy na úrovni určitého archetypu, ktorého pôsobenie nás priamo či nepriamo ovplyvňuje v prítomnosti.
Vzťah k mužom, ženám, moci, oceneniu a podobne. Dostávame sa až na začiatok celej štruktúry problémov, kde sme daný archetyp začali riešiť, čo nám umožňuje pozrieť sa na jeho pôsobenie z iného pohľadu. Začíname chápať náš vťah a problémy s daným archetypom, toto jeho pôsobenie môžeme následne prijať, tak aby nám už nevstupoval do života deštruktívnym spôsobom.
Archetypálna vzťahová technika otvára obzor uvedomenia na základe základných otázok nášho bytia a zároveň dáva možnosť pochopiť počiatočné podmienky prežívaného vesmíru a ich vplyv na prítomnosť.

Nastolenie riešenia

Prejdenie a uvedomenie všetkých udalostí kola utrpenia v danom vzťahu s archetypom a nájdenie jeho začiatku.
Vo vzťahu sú vždy dvaja. Začiatok spočíva s úplne prvom konflikte v danom vzťahu s archetypom, kde priamou príčinou nebol ani jeden z nich. Poznaním celého systému daného kola utrpenia, vrátane toho kde začalo, dostávame možnosť na pochopenie prijatie archetypu, v ktorom cítime problém.