Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Informácie o pobyte so sebapoznaním a očistou tela cez HLADOVKU hľadajte v pozvánke tu...

Práca na diaľku

Niekedy je potrebné sa v terapeutickom procese spojiť s nejakou štruktúrou na úrovni nevedomia, ktorá spôsobuje problém alebo je potrebné sa spojiť s niekým, kto nemôže priamo komunikovať. Na tieto účely používame v regresnej terapii techniku zvanú Práca na diaľku.

Nastolenie riešenia

Vytvorenie mentálneho spojenia s danou entitou úrovne nevedomia alebo osobnosťou a cieleným rozhovorom s využitím všetkých regresných techník nastolenie uvedomenia.