V novom systéme stránok regresnej terapie užívajte viac informácií a prehľadnosti. Budem rád, za každý podnet na zlepšenie. Kliknite pre písanie spätnej väzby... Patrik Balint.
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Predpôrodná príprava
Téma individuálnej predpôdornej prípravy súvisí s teóriou a hlavne praxou regresnej terapie.

Terapia Detstvo

Z praxe sa mi ukázalo, že pristupovať k niektorým problémom, ktoré majú svoje korene (príčiny) v detstve technikami zakladná technikla, vzťahová technika, archetypálna vzťahová technika nebýva jednoduché. Sú to hlavne niektoré problémy bez somatických prejavov a modely správania, ktoré presahujú prenatálne obdobie.
Samozrejme je riešenie možné aj s vyššie uvedenými technikami, ale jeho efektivita a potreba opakovania spravcovávania v niektorých prípadoch býva v terapii kontraproduktívna.

Detstvo je zdrojom modelov správania

Podobne ako prenatálne obdobie je detstvo takým začiatkom, kde naberáme mnohé podnety a skúsenosti priamo od rodičov a okolia.
Najviac podnetov preberáme do 3 mesiacov života, kedy je podnetový systém dieťaťa úplne otvorený, potom ešte priamo prijímame podnety do 3-4 rokov, neskôr už stále menej a menej. Potom sa priame prijímanie cez podnetový systém uzatvára, dospelý človek už priamo neprijíma žiadne informácie, všetky prechádzajú cez rôzny typ filtra našej psychiky.

V detstve prežité „dotyky“, ktoré môžeme nazvať poníženie so stratou kontroly (psychické alebo fyzické znásilnenie), sa môžu neskôr prejavovať v problémoch bez somatických prejavov alebo „nesprávne“ používanými modelmi správania. Pristúpiť k nim cez základnú techniku regresnej terapie nie je jednoduché, cez vzťahovú možné, ale do vzťahu je potrebné dať priamo model správania alebo obdobie.
Šamani by povedali: Silové zviera je „preč“.

Nastolenie riešenia

Technika spočíva v nájdení a spoznaní „vnútorného dieťaťa“, ktoré mohlo byť nejakým „zásahom“ v detstve poznačené.
V terapii klient prechádza a poznáva svoje zážitky počas detstva, emotivitu a modely správania svojich rodičov a okolia, v ktorom žijú. Zároveň toto poznávanie pomocou terapeuta spája s prežívaním v prítomnosti a tým poznáva mapu modelov správania, ktoré mu nepatria.

Keďže je podnetový systém v detstve otvorený úplne inak ako v dospelosti, bývajú problémy z detstva v dospelosti týmto rozdielom ovplyvnené. Klient po prejdení techniky „Hľadanie seba v detstve“ často hovorí o tom, ako ho mohla takáto „maličkosť“ z detstva takto ovplyvňovať v prítomnosti.

Ďalšie prejavy ukazujúce na možnosť spracovávania technikou „Hľadanie seba v detstve“

Ak prejavy intelektu predbehnú prejavy emotivity (inteligenčná dospelosť, emočná detskosť)
Prejavujeme sa ako deti s dospelými prvkami.
Použitý model správania, pri ktorom predpokladáme nejaký bezproblémový „výsledok“, je naopak výsledkom nejaký problém.