Rod
Téma "Pozornosť v Rode" je častou témou v terapeutickom procese. V článku na blogu Patrika Balinta si môžete o tejto téme prečítať viac.
Regresná terapia on Facebook
Empat
V novembri 2009 prebehlo prvé stretnutie Empatov na Slovensku. K dispozícii je nahrávka prednášok a celého seminára. Viac informácií o objednávke nahrávky...

Teória psychiky


Určite ste si niekedy kládli otázky - prečo vznikajú niektoré naše problémy a prečo ich niekedy dokonca nemáme silu riešiť. Niekedy nevidíme zjavné príčiny toho, čo sa práve deje, ale niekedy, aj keď vidíme tieto príčiny, nie je jednoduché, sa s niektorými problémami vyrovnať.

V našom živote vznikajú problémové situácie, ktoré sa snažíme nejakými spôsobmi riešiť a spracovávať. Prežívame rôzne problémy a choroby, ktoré majú rôzne príčiny a korene. Poznáme problémy, ktoré súvisia s udalosťami z nedávnej minulosti. Tieto udalosti si môžeme vybaviť a viac či menej si na ne pamätáme. Určite poznáte príklad ľudí, ktorí prežili nejakú silnú traumu, ako je havária, alebo stretnutie s autom, a keď sa znova dostávajú na cestu, môže byť pre nich veľmi ťažké prekonať pocity, ktoré prežívajú a ktoré práve súvisia s udalosťou, prežívanou niekedy v minulosti. Samozrejme, keď tieto pocity súvisia len s pozornosťou, a tým nás to udržuje v bdelosti pred nebezpečím, sú pre nás pomocou. Problém nastáva vtedy, keď tieto pripomenuté pocity spôsobia, že sa zrazu bojíme vyjsť na cestu, alebo reagujeme strachom iba na základe týchto pocitov. Akoby sme stále žili v tej udalosti, ktorá sa už stala, aj keď teraz nie je dôvod na to aby sme sa báli, alebo aby sme prežívali pocity úzkosti. Na tomto príklade vidíme, že silné traumy sa nám môžu do určitej miery pripomínať, a tým ovplyvňovať naše prežívanie. Dostávame sa do nepríjemných stavov, alebo nám to môže spôsobiť až stavy úzkosti alebo choroby. Tu vidíme, že aj keď poznáme príčiny problémov a našich pocitov, ktoré prežívame, nie je vždy jednoduché tieto problémy riešiť, alebo zvládnuť k našej spokojnosti. Aj keď vieme, že nás pred nedávnom zrazilo auto, predsa len nie je ľahké zbaviť sa pocitov a problémov, ktoré sa nám tam stali. V živote ale nie sú len traumy, keď sa nám stala fyzická trauma, ale môže nás ovplyvňovať aj trauma psychická. Rôzne straty. Našich blízkych, priateľov, nášho obľúbeného zvieratka. Všetky tieto udalosti z minulosti, môžu na nás viac či menej vplývať teraz v prítomnosti.

Doteraz sme hovorili o udalostiach, na ktoré si do určitej mieri pamätáme, alebo vieme, že sa nám stali. Sú však udalosti, na ktoré si nepamätáme, ktoré sú pred nami akoby skryté. Sú to udalosti z nášho ranného detstva, prípadne z pôrodu a prenatálneho obdobia.

Regresná terapia nám dáva možnosť riešiť všetky takéto problémy. Je možné spracovávať problémy z nedávnej minulosti, ako aj problémy spojené s obdobím ranného detstva, pôrodu a prenatálneho obdobia, ba prax ukazuje, že sa môžeme dostať aj ďalej do minulosti kde, ako sa zdá, môžu byť korene niektorých problémov, ktoré nás trápia teraz v prítomnosti. Predstavme si, že sme niekedy v stredoveku stretli človeka, ktorý mal blond vlasy a zlaté zuby. Zobral kyjak a dal nám ním po hlave tak, že sme umreli. Čas plynul a my teraz v súčastnosti stretávame človeka, ktorý má tiež blond vlasy a zlaté zuby. Nejako sa nám nezdá. Nemáme k nemu dôveru. Dokonca k nemu pociťujeme zlosť. Po niekoľkých minútach nás začína bolieť hlava. Čo sa to deje? Pýtame sa. Čo sa vlastne stalo? Jednoducho sa nám pripomenula udalosť zo stredoveku, keď sme stretli toho človeka a on nám naozaj ublížil. Pripomenula sa nielen zlosť, ale aj bolesť, ktorú sme prežívali vtedy. Asociatívne vybavovanie z pamäte spôsobilo, že sa s určitou pravdepodobnosťou pripomenuli záznamy z udalosti, ktorú sme prežili dávno v minulosti.

Tu môžeme vidieť, že môže byť mnoho príčin našich súčasných problémov, ktoré majú korene v našej minulosti, alebo v našej psychike a my sa terapiou môžeme vrátiť k týmto problémom, aby sme si ich uvedomili a vyriešili k našej spokojnosti.