Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
Hladovka
Objednať na terapiu sa môžete telefonicky na 0905620354 najlepšie v pracovný deň po 19:00. Viac informácií o terapeutickom sedení a podmienky...
Informácie o pobyte so sebapoznaním a očistou tela cez HLADOVKU hľadajte v pozvánke tu...

Telo a psychika

Pozrieme sa bližšie na interakcie medzi telom a psychikou, pamäťou a psychikou a čo pre nás táto interakcia znamená a prečo je táto interakcia dôležitá pri pochopení teórie regresnej psychoterapie. Naše telo sme nazvali prostredníkom medzi hmotným svetom so všetkými hmotnými pochodmi, ktoré sa na zemi dejú a nami samými alebo našou dušou. Pomocou receptorov a regulátorov, ktoré sú v našom tele a ktorých je niekoľko tisíc alebo desiatok tisíc, "zbierame" tieto informácie. Dostávajú sa k srdcu našej psychiky, do nášho podvedomia. Naše podvedomie tieto informácie spracováva zároveň s informáciami, ktoré sa s určitou pravdepodobnosťou dostávajú z pamäte na základe asociácie a podobnosti s informáciami, ktoré prichádzajú od receptorov a regulátorov. Zároveň sa tieto informácie dostávajú do našej pamäte, ukladajú sa a čakajú na ďalšie spracovanie naším podvedomím. Zároveň sa spracovávajú v podvedomí informácie, ktoré prichádzajú z nášho tela a informácie vybavené z pamäti. Nové informácie sa ukladajú znova do pamäte. Naša psychika je prepojená s receptormi a regulátormi nášho tela. Informácie prichádzajú k nej a takisto toto prepojenie spôsobuje, že tieto receptory a regulátory snímajú informácie, ktoré prichádzajú zo psychiky. Presnejšie povedané snímajú informácie, ktoré spracovalo naše podvedomie. Toto je prirodzene spôsobované prepojením našej psychiky a nášho tela.

Môžeme aj povedať, že naša duša si vytvára svoje telo v každom okamihu nášho bytia na svoj obraz. Čo samozrejme súvisí s tým, čo naša duša už prežila v minulosti. Takže to, čo už sme prežili, a ako sme sa pri tom chovali, teda naša minulosť, je jedným s faktorov, ktorý dotvára celkový obraz našej osobnosti. Spracované informácie z podvedomia sa tiež môžu vybaviť ďalej do nášho vedomia. Toto vybavenie závisí na priechodnosti kanálov, ktoré sú medzi podvedomím a vedomím. Zavisí to práve na tom, ako je naše podvedomie pripravené tieto informácie prijať. Je to, ale, len zlomok informácií, ktoré sú spracovávané naším podvedomím. Obsahy týchto uvedomených informácií sa ďalej dostávajú do pamäti a do podvedomia, kde sa ukladajú a spracovávajú ako informácie, ktoré prišli z oblasti vedomia.
Predstavme si príklad so stretnutím blonďatého človeka so zlatými zubami, pričom nám podobný blonďák so zlatými zubami rozbil v minulosti hlavu. Zrakovým zmyslom prijímame informácie o tom, že stretávame človeka, ktorý má blond vlasy a zlaté zuby. Tieto informácie z našich receptorov sa dostávajú na spracovanie do podvedomia, kde sa zároveň bez toho, aby sme to chceli, objavujú informácie o tom, že podobný blonďák nám niekedy v minulosti rozbil hlavu. Do podvedomia sa na základe asociácie dostávajú informácie z našej pamäte o regulátoroch bolesti na hlave, informácie o zvýšenej tepovej frekvencii, informácie o emocionálnej zlosti a veľa ďalších, ktoré súviseli s touto udalosťou. Ďalej sa niektoré informácie dostávajú do vedomia, takže si napríklad uvedomujeme zlosť, cítime na našom tele bolesť, ale nevieme, prečo sa to deje. Ako keby sa naše telo prispôsobovalo stavu, ktorý bol niekedy v minulosti. Stav všetkých buniek, receptorov a regulátorov v našom tele je určovaný na základe stavu, ktorý práve prežívame v prítomnosti a na základe stavu našej psychiky.
Regresná psychoterapia nám práve dáva možnosť, aby sme si uvedomili všetky potrebné informácie a vyriešili všetky tieto problémy k našej spokojnosti.