Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint

Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
Numerologický výklad
Nadhľad nad životným príbehom môže sprostredkovať aj numerológia. Nahrávku s numerologickým výkladom si môžete objednať tu...

Engram

Takú informáciu z udalosti, nachádzajúcu sa v našej pamäti, ktorá obsahuje bolesť alebo chýbajúcu jedinečnosť a zároveň stav zúženého vedomia nazývame engram. Zúžené vedomie nastáva vždy vtedy, ak nie sú naplňané ciele našej psychiky. Hlavnými cieľmi psychiky sú zachovať život a jedinečnosť osobnosti.

Udalosť, kde sa nachádza engram nazývame engramickou udalosťou. Pozrime sa na človeka, ktorý prežil autonehodu. Utrpel bolesť. Auto mu narazilo do jeho ľavého boka, spadol na zem, kde si udrel pravé rameno a hlavu. Po niekoľkých minútach prišla sanitka, lekári mu poskytli prvú pomoc a odviezli ho do nemocnice. Vo chvíli, keď tento človek zisťuje, že sa na neho rúti auto, ktoré mu môže spôsobiť nejakú ujmu, sa psychika dostáva do stavu, kde zabezpečuje čo najlepšie prežívanie daného človeka. Pri strachu, ktorý spôsobuje rútiace sa auto, nastáva stav zúženého vedomia. Všetka pozornosť je venovaná tomuto ohrozeniu. Nastáva veľká bolesť na ľavom boku, kde sa psychika snaží riešiť ďalšiu bolesť a prežitie je ohrozené. Padáme a udierame sa, psychika rieši aj tento problém. Ako sa snažíme nejako vyriešiť túto situáciu, tak sa chúlime do najlepšej polohy a padáme čo najvýhodnejším spôsobom, podľa toho ako reagujeme na danú situáciu a ako danú situáciu vyhodnocuje naša psychika. Čím väčšie zúžené vedomie, tým viac pozornosti venujeme bolesti a neostáva nám už viac na ostatné okolnosti. V danej udalosti prichádza k viacerým ohrozeniam a viacerým bolestiam, ktoré nazývame engramy. Celkovo môžeme danú udalosť nazvať engramickou udalosťou. V tejto udalosti sa nachádza zdroj bolesti. Auto naráža na náš ľavý bok a my si ďalej udierame ruku a hlavu.
Ďalej si predstavme človeka, ktorý sa dostane do skupiny ľudí na nejaký dlhší čas. Títo ho nijako neohrozujú, môže čokoľvek poznávať, ale jeho jedinečnosť sa začína vytrácať. Kým tento človek nenastolí a neprejaví jedinečnosť, bude v zúženom stave vedomia. V zúženom stave vedomia sa bude snažiť nájsť najvýhodnejšiu pozíciu ako svoju jedinečnosť prejaviť. Psychika bude vytvárať tlak na toto prejavenie. Niekto sa uzavrie do seba, iný začne upútavať na seba pozornosť a podobne.
Tiež si predstavme dieťa, ktorému nikto neubližuje, môže poznávať, ale ešte ťažko prejavuje svoju jedinečnosť. Ešte nemá prispôsobené telo na dostatočné prejavenie jedinečnosti a ani mu to rodičia ešte „nedovolia“. Bude v zúženom stave vedomia a psychika to dieťa bude tlačiť do vývoja a nastolenia jedinečnosti.
Keďže v rannom detstve ešte nemôžeme prejavovať jedinečnosť a tým sme v zúženom stave vedomia, tak si ho za normálnych okolností nepamätáme a neuvedomujeme celý nás život.

Udalosť, kde sa nachádza zdroj bolesti alebo zdroj chýbajúcej jedinečnosti budeme nazývať primárny engram.
Prekonáme zranenia spôsobené danou udalosťou, prepúšťajú nás z nemocnice a my žijeme ďalej. Ako sme si už povedali, na cestu sa počas nášho života dostávame skoro každý deň. Prichádzame k ceste a cítime, že dostávame strach, či náhodou nepríde nejaké auto, ktoré nás môže znova ohroziť. Každý deň nám asociatívne môže byť pripomínaná táto udalosť tým, že sa vybavujú informácie prežité v tejto autonehode z pamäte do nášho podvedomia a my často môžeme prežívať podobné nepríjemné pocity, ktoré sa nám stali v minulosti. Strach, úzkosť, tlak na ľavý bok, bolesť hlavy a podobne. V extrémnom prípade, kedy sa nám dostatočne často a v dostatočne silnej miere pripomínajú tieto pocity, tak že obranné mechanizmy našej psychiky, ktoré nás majú chrániť pred prežitím podobného problému, spôsobia taký strach a prípadnú bolesť, že sa dokonca vyhýbame ceste a už nikdy sami počas nejakej premávky na ňu nevstúpime. Takéto jednanie potom nemá nič spoločné s racionálnym vyriešením prechádzania po ceste, kde naozaj môže byť zvýšená pravdepodobnosť nášho ohrozenia. Vidíme, že mechanizmy v našej psychike nám umožňujú prežiť v týchto podmienkach, ale kvalita tohoto prežívania závisí na našich osobných skúsenostiach, ktoré zbierame počas dlhého veku nášho bytia. Toto pripomínanie a vybavovanie prežitých informácií z udalosti z minulosti do nášho podvedomia, budeme nazývať restimulácia engramu. Na tomto príklade vidíme, že prežitá trauma z minulosti, kde sa nachádza zdroj bolesti a nazývame ju primárny engram je pravou príčinou prežívaných nepríjemných pocitov v prítomnosti. Všetky informácie, ktoré sú v udalosti, kde sa nám len pripomínajú nejaké traumatické prežitky alebo chýbajúca jedinečnosť a zúžené vedomie, budeme nazývať sekundárny engram.
Udalosť, kde sa nachádzajú sekundárne engramy, budeme nazývať udalosť sekundárne engramická.