Rod
Téma "Pozornosť v Rode" je častou témou v terapeutickom procese. V článku na blogu Patrika Balinta si môžete o tejto téme prečítať viac.
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Predpôrodná príprava
Téma individuálnej predpôdornej prípravy súvisí s teóriou a hlavne praxou regresnej terapie.

Jarka Šromová


Jarka Šromová
Základné info:
Celý profesní život pracuji ve zdravotnictví,regresní terapii se věnuji od roku 2009. U Patrika Balinta jsem následně absolvovala kurz TOP - terapie orientované na přítomnost,která na rozdíl od regresní terapie je nekauzální (neřeší příčinu), ale využívá zrcadlení ,kdy každá situace v blízkém okolí klienta v sobě nese klíč k řešení problému přítomným okamžikem.
Kde pracuje:
Opava
Kde a ako sa objednať:
telefonicky 00420604134053
Pohľad na terapeutický proces:
Terapeutický proces je pro mne příběh,který začíná setkáním s klientem,pojmenováním problému,pokračuje zvolením terapeutické techniky,vedením klienta ke kořenům problému a k pochopení souvislostí,a jeho závěrem je rozloučení s klientem.Je pro mne důležité,aby všechny fáze příběhu byly plnohodnotné a navazující na sebe,a tím byl celý proces naplněný a úplný.
Vzťah k regresnej terapii:
Regresní terapie je mi velmi blízká,protože v sobě obsahuje prvky,které rezonují s mou osobností a mým přístupem k životu - nacházení příčin problémů,hledání souvislostí,převzetí zodpovědnosti za vlastní život,jasná pravidla,ale zároveň prostor pro vlastní tvořivost,respekt k jedinečnosti klienta i vlastní autenticita.
Iné zameranie:
konzultantka předporodní přípravy a průvodkyně k porodu