Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
Regresná terapia on Facebook
Predpôrodná príprava
Téma individuálnej predpôdornej prípravy súvisí s teóriou a hlavne praxou regresnej terapie.

Záverečná práca Jarka Šromová

Záverečnú prácu si môžete prečítať vo formáte pdf

Záverečná práva vo formáte pdf