Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Numerologický výklad
Nadhľad nad životným príbehom môže sprostredkovať aj numerológia. Nahrávku s numerologickým výkladom si môžete objednať tu...

Milada Ragasová

Bc. Milada Ragasová
Základné info:
Už niekoľko rokov sa venujem poradenstvu a práci s ľuďmi. Praxou som prišla k momentu, keď bežne spôsoby riešenia situácii, alebo problémov nestačili. Vtedy som sa začala zaoberať myšlienkou regresnej terapie. V spojitosti s pomocou prírodných naturálnych produktov, liečením energie reiki a diagnostikou som začala mať výborné výsledky, ktoré sa odrážali na zdraví, ale aj psychike klientov. Regresnou terapiou sa rozšíril obzor a pohľad na rôzne situácie a klient si tiež spracoval svoje postoje a vyriešil vzťahy.
Www stránka:
www.milara.sk
Kde a ako sa objednať:
telefonicky: 0902460414, 0905520365 (najlepšie), mailom : kontakt(zav)milara.sk , skype: milara 8, vypísaním objednávkového formulára: http://www.milara.sk/objednavky/
Kde pracuje:
Malacky, 1.mája 5 (pri športovej hale Malina zeleny dom)
Pohľad na terapeutický proces:
Terapia prebieha pri plnom vedomí, teda nie v hypnóze. Klient je pohodlne usadený a v miernom meditatívnom stave sa cez asociácie vracia do minulých udalostí. Znova prejdením udalosti a pochopením je veľká pravdepodobnosť vyriešenia problémov v tomto živote, ale aj uvedomenie si vlastnej životnej cesty a zbavenie sa nevhodných modelov správania. Podľa potrieb klienta individuálne, je starostlivo vyberaná technika pre vyriešenie daného problému.
Všetko čo nie je v rovnováhe sa jedného dňa nejakým spôsobom prejaví. Jedným z možnosti ako sa posunúť môže byť aj regresná terapia. Neviem dokázať či udalosti sú, alebo nie sú skutočne prežitými minulými životmi. No znova prežitie týchto udalostí a pochopenie vyplývajúce z regresnej terapie sú nápomocné pri liečení, ale aj harmonizácii psychiky.
Vzťah k regresnej terapii:
Regresnú terapiu vnímam ako pomoc pri riešení problémov na úrovni psychickej, fyzickej, alebo problémov vo vzťahoch, ale aj vzťahov k rôznym situáciám a javom. Je to spôsob ako si uvedomíme spojitosť medzi psychikou, minulými udalosťami a dôsledky na našom zdraví, či momentálnom vlastnom prežívaní.
Iné zameranie:
• 2014 rekvalifikácia Kouč - terapeut energetickej psychológie a EFT (základy NLP, hypnóza, EFT) akreditované MŠMT ČR, inštitút energetickej psychológie Katajama
• 2013 akreditovaný certifikát participatívne postupy pre lektorov, trénerov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní dospelých /tréning trénerov/
• 2013 akreditovaný certifikát hirudológia - poradenstvo a aplikácia hirudo medicinalis
• 2012 rodinné konštelácie s figúrkami
• 2007-2010 certifikovaný regresný hlbinný terapeut
• 2006-2009 reiki I, reiki II, majster reiki
• 2000-2003 Pedagogická fakulta Mateja Bela , Banská Bystrica, odbor soc. práca
• 1996-2007 zamestnanec štátnej správy
• Od 2006 diagnostika prístrojom quantum medical
• predaj bylinných produktov a doplnkov výživy
• poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
• numerológia
• akreditované kurzy pre poradcov, výcviky a semináre
• maľovanie obrazov

Záverečná práca Milada Ragasová

Problémy s hrubým a tenkým črevom z pohľadu regresnej terapie čítaj ďalej...