V novom systéme stránok regresnej terapie užívajte viac informácií a prehľadnosti. Budem rád, za každý podnet na zlepšenie. Kliknite pre písanie spätnej väzby... Patrik Balint.
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Vniknúť do problematiky sebapozania, pomáhacích profesií a psychoterapie? Čítajte viac v informáciách o výcviku a štúdiu...

Záverečná práca Milada Ragasová

Téma práce:
Problémy s hrubým a tenkým črevom z pohľadu regresnej terapie

Pre čítanie práce kliknite na link. Práca sa vám stiahne do počítača, kde si ju môžete prečítať vo svojom textovom programe.

Záverečná práva vo formáte doc