Rod
Téma "Pozornosť v Rode" je častou témou v terapeutickom procese. V článku na blogu Patrika Balinta si môžete o tejto téme prečítať viac.
Hladovka
Objednať na terapiu sa môžete telefonicky na 0905620354 najlepšie v pracovný deň po 19:00. Viac informácií o terapeutickom sedení a podmienky...
Predpôrodná príprava
Téma individuálnej predpôdornej prípravy súvisí s teóriou a hlavne praxou regresnej terapie.

Mirka Bárány


Mirka Bárány
Základné info:
Regresnej terapii sa venujem profesionálne od roku 2011. Absolvovala som kompletný výcvik
regresnej terapie, doplnkové semináre a ďalšie kurzy, ktoré ma neustále posúvajú ďalej.
Pri práci s klientmi využívam aj nový druh terapie - Terapiu prítomného okamihu – TOP.

Všetko, čím som si v živote prešla, sa mi dnes vďaka regresnej terapii prepája a plne to využívam aj v terapeutickej praxi.
Kde pracuje:
Košice, Mikovíniho 19, 2. posch.
Www stránka:
www.regresterapia.sk
Kde a ako sa objednať:
telefonicky na čísle 0905 836 337 (po 17.00) email: vipmirka10(zav)gmail.com
Pohľad na terapeutický proces:
Terapeutický proces vnímam ako osobný, intímny a vysoko efektívny proces, v ktorom môže klient zo seba „zhodiť“ celoživotnú ťarchu, záťaž, či problémy. Je to proces, kedy je klientovi venovaná 100% pozornosť zo strany terapeuta a klient si môže dovoliť hovoriť o všetkom, bez zábran a nikdy nie je hodnotený, či súdený. Klienti sú vedení tým najefektívnejším spôsobom, aby sme dosiahli cieľ terapie – vyriešenie problému, či problémov.
Vzťah k regresnej terapii:
Môj vzťah k regresnej terapii je mimoriadne silný, jedinečný, plný úcty, pokory a vďačnosti. Je to sféra, ktorá ma posúva v živote ďalej bez utrpenia, tápaní sa v ťažkostiach či dlhodobých problémoch.
Regresná terapia je mojou každodennou súčasťou a to nielen v terapeutickej praxi.
Práca s klientmi ma hlboko napĺňa a posúva životom.
Iné zameranie:
Terapia prítomného okamihu
Osobný a motivačný koučing

Mirka Bárány - záverečná práca

Záverečná práca Mirky Bárány čítaj ďalej...