Keďže ideme v regresnej terapii do minulosti, tak sa často stretávame s otázkami takzvaných minulých životov alebo reinkarnácie.
Hľadajte odpovede aj na svoje otázky v týchto témach v článku na blogu Patrika Balinta

Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
Informácie o pobyte so sebapoznaním a očistou tela cez HLADOVKU hľadajte v pozvánke tu...

Mudr. Zlatica Madzinová

Mudr. Zlatica Madzinová
Základné info:
Pracujem ako praktický lekár pre dospelých v Košiciach
Kde a ako sa objednať:
Objednať sa môžete na tel.čísle 055 62 502 48, od 7:00 do 13:00hod.
Kde pracuje:
Mlynská 26, Košice
Pohľad na terapeutický proces:
Popri alopatickej medicíne sa venujem aj homeopatickej liečbe a regresným terapiám. Kombináciou týchto spôsobov sa dá efektívne pomôcť klientovi v prípade, že niektorý z týchto spôsobov samostatne nevie dosiahnúť zlepšenie zdravotného stavu a prežívania.
Pri liečbe je dôležité pochopiť, čo má byť pri chorobe liečené. Choroba nie je niečo lokálne, je to narušenie celej bytosti.
O dôležitosti pristupovať ku klientom celistvo – to znamená zobrať do úvahy všetky fyzické, psychické a mentálne prejavy nás presviedčajú klienti, ktorí majú veľa fyzických prejavov ochorenia.
Vzťah k regresnej terapii:
Regresnú terapiu považujem za neoddeliteľnú súčasť liečby pacienta.
Iné zameranie:
Praktický lekár, Homeopatia, Regresná terapia
Spomínam si,že niekedy dávno som vyslovila vetu, ktorej dosah začínam chápať až teraz./bolo to v čase,keď som nevidela východiská riešenia stavov alopatickou medicínou./ Vtedy som myslela aj na látky, o ktorých sa tradovalo,že poškodzujú organizmus /napr.arzén,jedy..../Dnes naozaj podávam týmto ľuďom takéto látky, ale v homeopatickom riedení,kedy majú silu nie poškodiť organizmus,ale vyvolať v ňom liečivý proces.
Regresnú terapiu vnímam ako najbližšiu možnosť priblížiť sa k duši klienta a pomôcť mu pri tom, čo sa práve rozhodol zvládnuť.