Rod
Téma "Pozornosť v Rode" je častou témou v terapeutickom procese. V článku na blogu Patrika Balinta si môžete o tejto téme prečítať viac.
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Numerologický výklad
Nadhľad nad životným príbehom môže sprostredkovať aj numerológia. Nahrávku s numerologickým výkladom si môžete objednať tu...

Štúdium a aktivity


Existuje profesia, kde sa je možné za jeden život stretnúť s tisíckami životných príbehov - je to profesia psychoterapeuta. V profesii regresného terapeuta sa dokonca môžeme stretnúť s niekoľkými životnými príbehmi u jedného klienta v jednom sedení.
Pre všetkých, ktorí sa chcú pozrieť do svojho vnútra a do vnútra regresnej terapie aj zo stoličky terapeuta, je pripravený dvojročný výcvik a pridružené semináre.

Základný kurz je úvodným kurzom k dvojročnému terapeutickému výcviku regresnej psychoterapie.
Výcvik je výukový s dôrazom na osobnostný rozvoj. Určený pre tých, ktorí chcú pracovať na sebe, prípadne aj s touto prácou pomáhať iným. Celý výcvik je ukončený certifikátom (podmienkou je absolvovanie všetkých kurzov a seminárov výcviku a napísanie práce v rozsahu 30 strán na nejakú tému teórie alebo praxe regresnej terapie, alebo odprednášanie dvoch prednášok pre laickú a odbornú verejnosť na tému teória alebo prax regresnej terapie).

Výcvik je rozdelený na kurzy a semináre :
Základný kurz - Základná technika (7 dní)
Pokračovací I kurz - Prenatálna technika (4 dni)
Pokračovací II kurz - Technika práce na diaľku (4 dni)
Pokračovací III kurz - Vzťahová technika (7 dní)
Pokračovací IV kurz Detstvo - technika "Hľadanie seba v detstve" (4 dni)
Pokračovací V kurz - Archetypálna vzťahová technika (4 dni)
Pokračovací VI kurz - Technika profiling a ďalšie (5 dní)

Seminár kazuistiky 1-2x ročne (1 deň)
Seminár Vzťah so sebou - pre absolventov pokračovacieho III kurzu (1 deň)
Seminár Rakovina, vírusy, genetické a mentálne poruchy (1 deň)
Seminár Mužsko-ženský princíp (1 deň)

Doplnkové kurzy(nepovinné pre certifikát):
Kurz numerológie I (2 dni)
Kurz numerológie II (2 dni)
Výcvik konzultanta predpôrodnej prípravy (6x3dni)
Seminár Mapa života - pre absolventov pokračovacieho I kurzu (4 dni)
Seminár Minitechniky - pre absolventov pokračovacieho IV kurzu Detstvo (4 dni)