Keďže ideme v regresnej terapii do minulosti, tak sa často stretávame s otázkami takzvaných minulých životov alebo reinkarnácie.
Hľadajte odpovede aj na svoje otázky v týchto témach v článku na blogu Patrika Balinta
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Informácie o pobyte so sebapoznaním a očistou tela cez HLADOVKU hľadajte v pozvánke tu...

Analýzy pre projekty a startup-y

Poradenstvo pre firmy, startup-y a projekty

Celý svoj profesný život skúmam a analyzujem ľudskú psychiku na rôznych úrovniach. Mojou študijnou Alma Mater sú ČVUT Praha a FEL Bratislava a profesnou kurzy Andreja Dragomireckého a moja jedinečná prax. Z toho spojenia vychádzajú aj moje analýzy a stratégie, ktoré ponúkam začínajúcim aj rozbehnutým projektom. Tiež z neho vychádza presvedčenie, že v úspešnom projekte sa odráža život a reflektuje základné pravidlá fungovania psychiky.

Ponúkam:
Krízovú analýzu tesne pred strategickým rozhodnutím.
Analýzu silných a slabých stránok projektu alebo firmy.
Analýzu cielenia a potenciálu projektu alebo firmy.
Analýza koncepcie a jej udržiavanie na všetkých úrovniach projektu alebo firmy.
Analýzu možných reakcií podvedomej úrovne klientov alebo spotrebiteľov projektu alebo firmy.
Analýzu možných reakcií podvedomej úrovne investorov na projekt alebo firmu.
Prínos nadhľadu a rozšírenia hraníc potenciálu projektu alebo firmy.

Cena poradenstva 45 eur/hodina. Ideálne je osobné stretnutie u mňa v Martine. Po dohode je možné sa stretnúť v prostredí klienta. V takom prípade sa k cene pripočítavajú priame náklady na cestu plus jedna hodina práce naviac. Pri užšej a dlhšej spolupráci sa cena vypočítava dohodou.
Analýzu a poradenstvo je tiež možné po dohode robiť cez telefón, skype, facetime alebo mail.
Viac na www.analyzuje.sk

Ponúkam tiež 20 minút hovorenej analýzy potenciálu projektu alebo firmy, ktorá zahrňa silné a slabé stránky. Rozbor vychádza z verejných informácií, ak také existujú. Prípadne analýza po vyžiadaní základných informácií. Nevyžaduje sa osobné stretnutie. Cena 40 eur. Ak s analýzou nebudete spokojný, považujem to za reklamáciu s návratom celej sumy na váš účet.
Objednávku prosím zašlite na balint(zav)analyzuje.sk Analýzu zasielam najneskôr do 10 pracovných dní po zaslaní peňazí na účet.
Úhrada je realizovaná cez účet: 4007646611/7500 ČSOB, Patrik Balint, pred úhradou prosím pošlite svoje fakturačné údaje. Mail ani ďalšie údaje nebudú inak ďalej používané.
V podnikateľskom poradenstve si môžete úžívať diskrétnosti na úrovni terapeutickej praxe.

Pár projektov, na ktorých som sa podieľal:
www.zenysostylom.sk
www.siestyzazitok.sk
www.skolafantazia.sk