Keďže ideme v regresnej terapii do minulosti, tak sa často stretávame s otázkami takzvaných minulých životov alebo reinkarnácie.
Hľadajte odpovede aj na svoje otázky v týchto témach v článku na blogu Patrika Balinta
Hladovka
Objednať na terapiu sa môžete telefonicky na 0905620354 najlepšie v pracovný deň po 19:00. Viac informácií o terapeutickom sedení a podmienky...
Predpôrodná príprava
Téma individuálnej predpôdornej prípravy súvisí s teóriou a hlavne praxou regresnej terapie.

Numerologický rozbor

Numerologický rozbor vo forme nahrávky pripravuje
Patrik Balint - sa numerológiou zaoberá 8 rokov. Základ pre výskum našiel vo svojej terapeutickej praxi, kde začal vidieť vzťah medzi osudmi klientov a ich dátumom narodenia. Z tejto praxe a poznania vyšiel prístup ku klientovi cez numerologický rozbor.
V rozbore očakávajte ľudský prístup s dynamikou a energiou, ktorá je podobná Vášmu životu, partnerkému vzťahu, rodu alebo rodičovskému vzťahu s dieťaťom. Neočakávajte paľbu numerologických informácií alebo strojový rozbor.

Ak s rozborom nebudete spokojní, pošleme vám peniaze naspäť.


Numerologický rozbor osobnosti

Kompletný všeobecný numerologický výklad s vaším numurologickým životným príbehom a odpoveďami na konkrétne tri vaše otázky.

Obsahuje
* Základný numerologický príbeh
* Podstatné rysy osobnosti a prístup k nim
* Danosti a úskalia osobnosti
* Kľúčové osudové momenty života, z ktorých je možné sa učiť
* Všeobecný pohľad na vzťahy
* Základný rozbor obdobia minulosti, prítomnosti, budúcnosti (obdobie roku dozadu a dopredu)
* Odpovede na tri konkrétne otázky
* Minimálne 45 minút hovoreného slova

Čo je potrebné poslať
Váš dátum narodenia, tri otázky

Cena
70 euro


Partnerská numerológia

V partnerskej numerológii rozoberiem numerologicky aktuálny partnerský vzťah alebo aj vzťahy všeobecne.

Obsahuje
* Základný numerologický príbeh
* Rozbor prejavov obidvoch v partnerskom vzťahu
* Danosti a úskalia vzťahu
* Atribúty, ktoré vás spájajú a ktoré rozdeľujú
* Sexualita, spoločné chvíle, deti a ich výchova, možné krízy a ich prekonávanie
* Základný rozbor obdobia minulosti, prítomnosti, budúcnosti (obdobie roku dozadu a dopredu)
* Porovnanie s minulými partnerstvami
* Minimálne 45 minút hovoreného slova

Čo je potrebné poslať
Váš dátum a dátum partnera, vaše a krstné meno partnera, prípadne dátum predošlých partnerov

Cena
70 euro - pri objednávke k numerologickému rozboru osobnosti 50 euro

Numerológia dieťaťa

V numerológii dieťaťa rozoberiem numerologický životný príbeh dieťaťa s dôrazom na pomoc pri jeho výchove a raste.

Obsahuje
* Základný numerologický príbeh oboch rodičov
* Numerologický príbeh dieťaťa
* Vzťah dieťaťa k mame a k otcovi
* Danosti dieťaťa
* Smerovanie dieťaťa v živote
* Ako pristupovať k dieťaťu pri výchove
* Minimálne 45 minút hovoreného slova

Čo je potrebné poslať
Dátum narodenia dieťaťa, dátum narodenia obidvoch rodičov, krstné mená dieťaťa a obidvoch rodičov

Cena
60 euro

Numerologická odpoveď na vašu otázku

Numerologicky rozoberiem vašu konkrétnu otázku

Obsahuje
*minimálne 10 minút hovoreného slova

Čo je potrebné poslať
Dátum narodenia, znenie otázky

Cena
10 euro za jednu otázku


Numerologický rozbor Rodu

Numerologicky rozoberiem rod dve generácie dozadu(rodičia, starí rodičia)

Obsahuje
* Základný numerologický príbeh
* Numerologický príbeh rodu
* Rodové zaťaženia a ako môžu ovplyvňovať
* Danosti rodu a ako ich využívať
* Opakujúce sa modely a ako sa k nim postaviť
* Komunikácia v rode
* Minimálne 60 minút hovoreného slova

Čo je potrebné poslať
Váš dátum narodenia, dátum narodenia rodičov a starých rodičov, dátum narodenia jedného člena rodu okrem rodičov a starých rodičov, ktorý vám prirástol k srdcu, dátum narodenia jedného člena rodu, ktorý nie je vaša krvná skupina, plus krstné mená všetkých

Cena
110 euro - pri objednávke k numerologickému rozboru osobnosti 80 euro


Výklad robím formou nahrávky, ktorú vám pošlem cez internet. Výklad posielam spravidla do 10 pracovných dni po odoslaní platby. Dopredu vám oznámim presnejší termín dodania.

Úhrada je realizovaná cez účet: 4007646611/7500 ČSOB, IBAN: SK81 7500 0000 0040 0764 6611 Patrik Balint, ako variabilný symbol udávajte vaše telefónne číslo, ktoré pošlete spolu s potrebnými informáciami do mailu patrik(zav)regresnaterapia.sk alebo sms na +421905620354 a do poznámky svoje meno a mail .