Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Numerologický výklad
Nadhľad nad životným príbehom môže sprostredkovať aj numerológia. Nahrávku s numerologickým výkladom si môžete objednať tu...

Kurz Práca na diaľku

Cieľ pokračovacieho kurzu Práca na diaľku
Opakovanie a prehĺbenie teórie regresnej terapie, postupy riešení vzorových prípadov v terapeutickej praxi, precvičenie nadobudnutých vedomostí, objasnenie teórie a praxe Práce na diaľku, rozhovor s entitami na úrovni nevedomia, odvádzanie takzvaných prípadov privtelených a zblúdilých duší - riešenie problémov, pomoc riešenie prípadov v oblasti duchovnej pomoci a ochrany

Trvanie kurzu
4 dni

Podmienky
Absolvovanie aspoň kurzu Prenatálna terapia

Lektor
Patrik Balint

Kurzovné a materiály SR
170 euro
(plus 58 euro ubytovanie a plná penzia)


Maximálny počet účastníkov pokračovacieho I kurzu je 24, spolu s možnou účasťou absolventov 30. Absolventi zaplatia polovicu

Program kurzu
Štvrtok
Príchod a prezentácia od 9:00 - 9:30
Úvodné slová k programu pokračovacieho kurzu
Opakovanie teórie
Teória a rozdelenie entít nevedomia
Terapeutická prax
Riešenie prípadov
- Práca na diaľku, Rozhovor s entitami nevedomia, privtelené a zblúdilé duše


Piatok-Sobota
- Teória a prax techniky Práca na diaľku, Duchovná pomoc a ochrana

Nedeľa
Prax regresnej psychoterapie, Precvičenie nadobudnutých vedomostí
Ďalšie prednášané témy : Duchovné mestá zeme, Duchovný poradcovia
Cvičenia a meditácie k preberaným témam
Kurz končí v nedeľu obedom

Miesto
Gaderská dolina www.gaderskadolina.sk Blatnica dedinka pri Martine.

Pre lepšie nájdenie ubytovania v Gaderskej doline píšem GPS súradnice: 48°56'4.45"N 18°56'9.76"E