V novom systéme stránok regresnej terapie užívajte viac informácií a prehľadnosti. Budem rád, za každý podnet na zlepšenie. Kliknite pre písanie spätnej väzby... Patrik Balint.
Regresná terapia on Facebook
Predpôrodná príprava
Téma individuálnej predpôdornej prípravy súvisí s teóriou a hlavne praxou regresnej terapie.

Kurz Práca na diaľku

Cieľ pokračovacieho kurzu Práca na diaľku
Opakovanie a prehĺbenie teórie regresnej terapie, postupy riešení vzorových prípadov v terapeutickej praxi, precvičenie nadobudnutých vedomostí, objasnenie teórie a praxe Práce na diaľku, rozhovor s entitami na úrovni nevedomia, odvádzanie takzvaných prípadov privtelených a zblúdilých duší - riešenie problémov, pomoc riešenie prípadov v oblasti duchovnej pomoci a ochrany

Trvanie kurzu
4 dni

Podmienky
Absolvovanie aspoň kurzu Prenatálna terapia

Lektor
Patrik Balint

Kurzovné a materiály SR
170 euro
(plus 58 euro ubytovanie a plná penzia)


Maximálny počet účastníkov pokračovacieho I kurzu je 24, spolu s možnou účasťou absolventov 30. Absolventi zaplatia polovicu

Program kurzu
Štvrtok
Príchod a prezentácia od 9:00 - 9:30
Úvodné slová k programu pokračovacieho kurzu
Opakovanie teórie
Teória a rozdelenie entít nevedomia
Terapeutická prax
Riešenie prípadov
- Práca na diaľku, Rozhovor s entitami nevedomia, privtelené a zblúdilé duše


Piatok-Sobota
- Teória a prax techniky Práca na diaľku, Duchovná pomoc a ochrana

Nedeľa
Prax regresnej psychoterapie, Precvičenie nadobudnutých vedomostí
Ďalšie prednášané témy : Duchovné mestá zeme, Duchovný poradcovia
Cvičenia a meditácie k preberaným témam
Kurz končí v nedeľu obedom

Miesto
Gaderská dolina www.gaderskadolina.sk Blatnica dedinka pri Martine.

Pre lepšie nájdenie ubytovania v Gaderskej doline píšem GPS súradnice: 48°56'4.45"N 18°56'9.76"E