Rod
Téma "Pozornosť v Rode" je častou témou v terapeutickom procese. V článku na blogu Patrika Balinta si môžete o tejto téme prečítať viac.
Regresná terapia on Facebook
Empat
V novembri 2009 prebehlo prvé stretnutie Empatov na Slovensku. K dispozícii je nahrávka prednášok a celého seminára. Viac informácií o objednávke nahrávky...

Kurz Prenatálna terapia

Cieľ pokračovacieho kurz Prenatálna terapia
Opakovanie a prehĺbenie teórie regresnej terapie, postupy riešení vzorových prípadov v terapeutickej praxi, precvičenie nadobudnutých vedomostí, prenatálna psychológia, Prenatálna technika, riešenie prípadov v oblasti duchovnej pomoci a ochrany

Trvanie kurzu
4 dni

Podmienky
Absolvovanie aspoň základného kurzu regresnej psychoterapie

Lektor
Patrik Balint

Kurzovné a materiály SR
170 euro
(plus 58 euro ubytovanie a plná penzia)

Maximálny počet účastníkov pokračovacieho I kurzu je 24, spolu s možnou účasťou absolventov 30. Absolventi zaplatia polovicu.

Program kurzu
Štvrtok
Príchod a prezentácia od 9:00 - 9:30
Úvodné slová k programu pokračovacieho I kurzu
Opakovanie teórie
Terapeutická prax, Prenatálna terapia
Riešenie prípadov
- Prenatálne obdobie a pôrodná trauma
- Modely správania
- Vzťahové problémy - prenatálna technika
- Rodič - dieťa
- Terapeutická práca s deťmi
- Problémy bez somatických prejavov
- Postuláty

Piatok-Sobota
- Teória a prax Prenatálna technika, Duchovná pomoc a ochrana

Nedeľa
Prax regresnej psychoterapie, Precvičenie nadobudnutých vedomostí
Ďalšie prednášané témy :
Vek Vodnára, Naše telo a skryté sily v nás, Vzťahy
Cvičenia a meditácie k preberaným témam
Kurz končí v nedeľu obedom

Miesto
Gaderská dolina www.gaderskadolina.sk Blatnica dedinka pri Martine.

Pre lepšie nájdenie ubytovania v Gaderskej doline píšem GPS súradnice: 48°56'4.45"N 18°56'9.76"E