Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Numerologický výklad
Nadhľad nad životným príbehom môže sprostredkovať aj numerológia. Nahrávku s numerologickým výkladom si môžete objednať tu...

Kurz Profiling

Kurz je určený pre profesionálnych regresných terapeutov

Cieľ pokračovacieho kurzu Profiling
Oboznámenie sa s ďalšími technikami a postupmi v regresnej psychoterapii - technika Profiling, Technika prvých troch mesiacov, Technika symbolov a ďalšie

Trvanie kurzu
5 dní

Podmienky
Absolvovanie pokračovacieho kurzu Archetypálna vzťahová terapia
Riešenie šesťdesiatich klientov podložené záznamami zo sedení

Lektor
Patrik Balint

Cena kurzu
460 euro
(plus 82 euro ubytovanie a plná penzia - vegeteriánska strava)

Maximálny počet účastníkov pokračovacieho kurzu Profiling je 10.

Program kurz
Piatok
Príchod a prezentácia od 16:00 do 18:00, Večera o 19:00
Zoznámenie
Úvodné slová k programu pokračovacieho kurzu

Sobota – Nedeľa
Terapeutická prax z profesného hľadiska
Prax riešenia prípadov v terapeutickej praxi
Teória terapie Profiling, prax
Ďalšie Techniky

Pondelok - Streda
Precvičenie nadobudnutých vedomostí

Prednášané techniky : Regresná technika Profiling, Regresná technika autoterapie, Technika prvých troch mesiacov, Technika Symbolov
Prednášané témy : Božské inkarnácie, Symbol ako prostriedok v terapii, Progres v terapii..
Cvičenia a meditácie k preberaným témam

Kurz končí o 15:00 v stredu

Miesto
Gaderská dolina www.gaderskadolina.sk Blatnica dedinka pri Martine.

Pre lepšie nájdenie ubytovania v Gaderskej doline píšem GPS súradnice: 48°56'4.45"N 18°56'9.76"E