Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
Hladovka
Objednať na terapiu sa môžete telefonicky na 0905620354 najlepšie v pracovný deň po 19:00. Viac informácií o terapeutickom sedení a podmienky...
Numerologický výklad
Nadhľad nad životným príbehom môže sprostredkovať aj numerológia. Nahrávku s numerologickým výkladom si môžete objednať tu...

Kurz Profiling

Kurz je určený pre profesionálnych regresných terapeutov

Cieľ pokračovacieho kurzu Profiling
Oboznámenie sa s ďalšími technikami a postupmi v regresnej psychoterapii - technika Profiling, Technika prvých troch mesiacov, Technika symbolov a ďalšie

Trvanie kurzu
5 dní

Podmienky
Absolvovanie pokračovacieho kurzu Archetypálna vzťahová terapia
Riešenie šesťdesiatich klientov podložené záznamami zo sedení

Lektor
Patrik Balint

Cena kurzu
460 euro
(plus 82 euro ubytovanie a plná penzia - vegeteriánska strava)

Maximálny počet účastníkov pokračovacieho kurzu Profiling je 10.

Program kurz
Piatok
Príchod a prezentácia od 16:00 do 18:00, Večera o 19:00
Zoznámenie
Úvodné slová k programu pokračovacieho kurzu

Sobota – Nedeľa
Terapeutická prax z profesného hľadiska
Prax riešenia prípadov v terapeutickej praxi
Teória terapie Profiling, prax
Ďalšie Techniky

Pondelok - Streda
Precvičenie nadobudnutých vedomostí

Prednášané techniky : Regresná technika Profiling, Regresná technika autoterapie, Technika prvých troch mesiacov, Technika Symbolov
Prednášané témy : Božské inkarnácie, Symbol ako prostriedok v terapii, Progres v terapii..
Cvičenia a meditácie k preberaným témam

Kurz končí o 15:00 v stredu

Miesto
Gaderská dolina www.gaderskadolina.sk Blatnica dedinka pri Martine.

Pre lepšie nájdenie ubytovania v Gaderskej doline píšem GPS súradnice: 48°56'4.45"N 18°56'9.76"E