V novom systéme stránok regresnej terapie užívajte viac informácií a prehľadnosti. Budem rád, za každý podnet na zlepšenie. Kliknite pre písanie spätnej väzby... Patrik Balint.
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Numerologický výklad
Nadhľad nad životným príbehom môže sprostredkovať aj numerológia. Nahrávku s numerologickým výkladom si môžete objednať tu...

Kurz Vzťahová terapia

Cieľ pokračovacieho kurzu Vzťahová terapia
Opakovanie a prehĺbenie teórie regresnej terapie, postupy riešení prípadov v terapeutickej praxi – ďalšie techniky, vzťahová psychológia, terapeutická línia z vesmírneho hľadiska a cesty duše, precvičenie nadobudnutých vedomostí, objasnenie teórie a praxe vzťahovej terapie – riešenie problémov, riešenie prípadov v oblasti duchovnej pomoci a ochrany

Trvanie kurzu
7 dní

Podmienky
Absolvovanie pokračovacieho kurz Prenatálna terapia a Práca na diaľku

Lektor
Patrik Balint

Kurzovné a materiály SR
230 euro
(plus 126 euro ubytovanie a plná penzia – vegetariánska strava)


Maximálny počet učastníkov pokračovacieho kurzu Vzťahová terapia je 24, spolu s možnou účasťou absolventov 30. Absolventi zaplatia polovicu

Program kurzu
Piatok
Príchod a prezentácia od 16:00 do 18:00
Zoznámenie
Úvodné slová k programu pokračovacieho III kurzu
Sobota
Opakovanie teórie
Teória vzťahov
Terapeutická prax
Riešenie prípadov
- Vzťahové problémy, Vzťahová psychológia
- Cesta duše
- Problémy prekračujúce hranice niekoľkých životov
Cvičenia a meditácie k preberanej téme

Nedeľa
Prax riešenia prípadov v terapeutickej praxi, Vzťahová technika

Pondelok
Teória a prax vzťahovej terapie, Duchovná pomoc a ochrana

Utorok - Piatok
Prax regresnej psychoterapie, Precvičenie nadobudnutých vedomostí
Ďalšie prednášané témy :
Mechanizmy utrpenia a riešenia problémov, Princípy urieknutia a prekliatia..
Minulosť Zeme a Vesmíru, Atlantída, Staroveký Egypt..
Cvičenia a meditácie k preberaným témam
Kurz končí obedom v piatok, odchod je plánovaný v popoludňajších hodinách


Miesto
Gaderská dolina www.gaderskadolina.sk Blatnica dedinka pri Martine.

Pre lepšie nájdenie ubytovania v Gaderskej doline píšem GPS súradnice: 48°56'4.45"N 18°56'9.76"E