Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Numerologický výklad
Nadhľad nad životným príbehom môže sprostredkovať aj numerológia. Nahrávku s numerologickým výkladom si môžete objednať tu...

Základný kuz

Cieľ základného kurzu
objasnenie zákonitostí a postupov riešení prípadov v teórii a praxi regresnej psychoterapie, získanie základných terapeutických znalostí a precvičenie nadobudnutých vedomostí, istota v terapii a pomoci sebe a iným,vniknutie do problematiky duchovnej pomoci a ochrany
Kurz je výukový s dôrazom na rozvoj duše a osobnosti.

Najbližší termín
18.5.-25.5.2018 Gaderska dolina, Blatnica asi 15km od Martina

Trvanie kurzu
7 dní

Lektor
Patrik Balint

Kurzovné a materiály SR
230 euro
(plus 126 euro ubytovanie a plná penzia – vegetariánska strava)

Maximálny počet nových účastníkov základného kurzu je 20, spolu s možnou účasťou absolventov 26.
Absolventi zaplatia polovicu

Program kurzu :
Piatok
Príchod a prezentácia od 16:00 do 18:00
Večera do 19:00
Zoznámenie
Úvodné slová k regresnej psychoterapii
Sobota
Teória osobnosti, Teória psychiky – náväznosť na regresnú psychoterapiu
Cvičenia a diskusie k preberaným témam
Nedeľa
Výuka teórie a praxe regresnej psychoterapie
Pravidlá, dynamika a problematika terapeutického procesu, Vzťah terapeut-klient, Teória a prax základnej techniky regresnej terapie
Cvičenia a diskusie k preberaným témam
Pondelok – Piatok
Prax regresnej psychoterapie od 9:00 do 12:00, od 14:00 do 18:00, od 19:00 do 21:00
Ďalšie prednášané témy :
Ako a s kým začať terapiu - terapeutická prax, Pomoc sebe a iným
Duchovné bytosti, Duchovná pomoc a ochrana, Anjeli a Archanjeli
Úvodná prednáška k pokračovacím kurzom regresnej psychoterapie
Cvičenia a meditácie k preberaným témam
Kurz končí obedom v piatok, odchod je plánovaný v popoludňajších hodinách

Miesto SR
Gaderská dolina, Blatnica obec 15km od Martina, www.gaderskadolina.sk

Místo ČR
Čeladná, Morava, hotel Zámeček, www.hotelzamecek.cz

Miesto Srbsko
Belehrad centrum