Keďže ideme v regresnej terapii do minulosti, tak sa často stretávame s otázkami takzvaných minulých životov alebo reinkarnácie.
Hľadajte odpovede aj na svoje otázky v týchto témach v článku na blogu Patrika Balinta
Regresná terapia on Facebook
Predpôrodná príprava
Téma individuálnej predpôdornej prípravy súvisí s teóriou a hlavne praxou regresnej terapie.

Základný kuz

Cieľ základného kurzu
objasnenie zákonitostí a postupov riešení prípadov v teórii a praxi regresnej psychoterapie, získanie základných terapeutických znalostí a precvičenie nadobudnutých vedomostí, istota v terapii a pomoci sebe a iným,vniknutie do problematiky duchovnej pomoci a ochrany
Kurz je výukový s dôrazom na rozvoj duše a osobnosti.

Najbližší termín
18.5.-25.5.2018 Gaderska dolina, Blatnica asi 15km od Martina

Trvanie kurzu
7 dní

Lektor
Patrik Balint

Kurzovné a materiály SR
230 euro
(plus 126 euro ubytovanie a plná penzia – vegetariánska strava)

Maximálny počet nových účastníkov základného kurzu je 20, spolu s možnou účasťou absolventov 26.
Absolventi zaplatia polovicu

Program kurzu :
Piatok
Príchod a prezentácia od 16:00 do 18:00
Večera do 19:00
Zoznámenie
Úvodné slová k regresnej psychoterapii
Sobota
Teória osobnosti, Teória psychiky – náväznosť na regresnú psychoterapiu
Cvičenia a diskusie k preberaným témam
Nedeľa
Výuka teórie a praxe regresnej psychoterapie
Pravidlá, dynamika a problematika terapeutického procesu, Vzťah terapeut-klient, Teória a prax základnej techniky regresnej terapie
Cvičenia a diskusie k preberaným témam
Pondelok – Piatok
Prax regresnej psychoterapie od 9:00 do 12:00, od 14:00 do 18:00, od 19:00 do 21:00
Ďalšie prednášané témy :
Ako a s kým začať terapiu - terapeutická prax, Pomoc sebe a iným
Duchovné bytosti, Duchovná pomoc a ochrana, Anjeli a Archanjeli
Úvodná prednáška k pokračovacím kurzom regresnej psychoterapie
Cvičenia a meditácie k preberaným témam
Kurz končí obedom v piatok, odchod je plánovaný v popoludňajších hodinách

Miesto SR
Gaderská dolina, Blatnica obec 15km od Martina, www.gaderskadolina.sk

Místo ČR
Čeladná, Morava, hotel Zámeček, www.hotelzamecek.cz

Miesto Srbsko
Belehrad centrum