Keďže ideme v regresnej terapii do minulosti, tak sa často stretávame s otázkami takzvaných minulých životov alebo reinkarnácie.
Hľadajte odpovede aj na svoje otázky v týchto témach v článku na blogu Patrika Balinta
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Numerologický výklad
Nadhľad nad životným príbehom môže sprostredkovať aj numerológia. Nahrávku s numerologickým výkladom si môžete objednať tu...

Kurz Prenatálna terapia

Cieľ pokračovacieho kurz Prenatálna terapia
Opakovanie a prehĺbenie teórie regresnej terapie, postupy riešení vzorových prípadov v terapeutickej praxi, precvičenie nadobudnutých vedomostí, prenatálna psychológia, Prenatálna technika, riešenie prípadov v oblasti duchovnej pomoci a ochrany

Trvanie kurzu
4 dni

Podmienky
Absolvovanie aspoň základného kurzu regresnej psychoterapie

Lektor
Patrik Balint

Kurzovné a materiály SR
120 euro
(plus 58 euro ubytovanie a plná penzia)

Kurzovné a materiály ČR
3360 czk
(1590 czk ubytovanie a plná penzia)

Maximálny počet účastníkov pokračovacieho I kurzu je 24, spolu s možnou účasťou absolventov 30. Absolventi zaplatia polovicu.

Program kurzu
Štvrtok
Príchod a prezentácia od 9:00 - 9:30
Úvodné slová k programu pokračovacieho I kurzu
Opakovanie teórie
Terapeutická prax, Prenatálna terapia
Riešenie prípadov
- Prenatálne obdobie a pôrodná trauma
- Modely správania
- Vzťahové problémy - prenatálna technika
- Rodič - dieťa
- Terapeutická práca s deťmi
- Problémy bez somatických prejavov
- Postuláty

Piatok-Sobota
- Teória a prax Prenatálna technika, Duchovná pomoc a ochrana

Nedeľa
Prax regresnej psychoterapie, Precvičenie nadobudnutých vedomostí
Ďalšie prednášané témy :
Vek Vodnára, Naše telo a skryté sily v nás, Vzťahy
Cvičenia a meditácie k preberaným témam
Kurz končí v nedeľu obedom

Miesto
Gaderská dolina www.gaderskadolina.sk Blatnica dedinka pri Martine.

Pre lepšie nájdenie ubytovania v Gaderskej doline píšem GPS súradnice: 48°56'4.45"N 18°56'9.76"E