Regresná psychoterapia - Regresná terapia - Zoznam Regresných terapeutov - Barbara Nowakova - Barbara Nowakova záverečná práca
V novom systéme stránok regresnej terapie užívajte viac informácií a prehľadnosti. Budem rád, za každý podnet na zlepšenie. Kliknite pre písanie spätnej väzby... Patrik Balint.
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Predpôrodná príprava
Téma individuálnej predpôdornej prípravy súvisí s teóriou a hlavne praxou regresnej terapie.

Barbara Nowakova záverečná práca

Záverečnú prácu si môžete prečítať vo formáte pdf

Záverečná práva vo formáte pdf