Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
Regresná terapia on Facebook
Predpôrodná príprava
Téma individuálnej predpôdornej prípravy súvisí s teóriou a hlavne praxou regresnej terapie.

Mirka Bárány - záverečná práca

Záverečnú prácu si môžete prečítať vo formáte docx

Záverečná práva vo formáte docx