Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint

Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
Empat
V novembri 2009 prebehlo prvé stretnutie Empatov na Slovensku. K dispozícii je nahrávka prednášok a celého seminára. Viac informácií o objednávke nahrávky...

Vladimír Galba


Vladimír Galba
Základné info:
Regresný terapeut a poradca autopatie.
Kde pracuje:
Trnava, Seredská 209
Www stránka:
www.raterapia.sk
Kde a ako sa objednať:
Mobil: 0905 311379, alebo E-mail: vladiga12(zav)gmail.com
Pohľad na terapeutický proces:
Pri regresnej terapii vzniká medzi klientom a terapeutom určitý vzťah. Aby som klientovi ako terapeut mohol pomôcť, musím si tento terapeutický vzťah vybudovať. Musí byť založený na rešpekte ku klientovej osobnosti, jeho potrebám a klienta prímam takého, aký je.
S rešpektom a úctou prijímam dôveru svojich klientov.
Vzťah k regresnej terapii:
V podvedomí sú uložené všetky emócie, ktoré určujú zdravotný stav, povahu a osud klienta. Regresná terapia svojimi technikami umožňuje klientovi znovu prežitie pocitov z minulosti, dostať ich na vedomú úroveň a tým uvoľniť traumatizujúci stav klienta. V tomto je regresná terapia výnimočná a preto ju veľmi rád používam pri riešení problémov s klientami.
Iné zameranie:
Okrem regresnej terapie praktikujem autopatiu, TOP terapiu orientovanú na prítomnosť, terapiu Cesta a Bemer terapiu.

Vladirmír Galba - záverečná práca

Záverečná práca výcviku Regresnej terapie Vladimír Galba čítaj ďalej...