Regresná psychoterapia - Regresná terapia - Zoznam Regresných terapeutov - Vladimír Galba - Vladirmír Galba - záverečná práca
Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
Regresná terapia on Facebook
Empat
V novembri 2009 prebehlo prvé stretnutie Empatov na Slovensku. K dispozícii je nahrávka prednášok a celého seminára. Viac informácií o objednávke nahrávky...

Vladirmír Galba - záverečná práca

Záverečnú prácu si môžete prečítať vo formáte docx

Záverečná práva vo formáte docx