Stránky hlbinnej terapeutickej metódy
Aby sme žili v prítomnosti.

Rád by som Vás zoznámil s touto účinnou metódou, ktorá aj na základe cesty do našej
minulosti umožňuje riešiť problémy, spoznávať rôzne duchovné zákonitosti a možnosti
duchovného rastu, naše korene a našu cestu, prípadne spôsoby kráčania po nej, posúvať
hranice nášho poznania, posúvať hranice našich schopností. Patrik Balint
Riešenie problémov, terapeutický výcvik, fórum